Farský ples 2012

 

Pán prijíma naše starosti

Milí priatelia z farnosti Ruskov!

Chcem Vás touto cestou srdečne pozdraviť a najmä poďakovať za úžasný ples - za skvelú atmosféru plnú radosti a pokoja.

Moje ďakujem najprv patrí  p. farárovi, ktorý nás sestry z Nižného Hrušova pozval už druhý krát (no tento raz bola som len ja, pretože  povinnosti nedovolili, aby sme boli všetky).

Aj keď sa v plesoch veľmi nevyznám J,  môžem povedať, že bol na úrovni, a Vaše radostné a spokojné tváre mi to len potvrdili.

Veľmi sa mi páčilo, že sa ples začal modlitbou Pána, aby sme Mu odovzdali všetky svoje každodenné starosti, problémy, všetko čo nás bolí a otvorili sa na radosť, ktorou nás chce Pán obdariť. On skutočne prijíma naše starosti, ak sa Mu úplne odovzdávame.

Vaša radosť bola aj mojou radosťou a cítila som sa medzi Vami naozaj veľmi dobre, vaša radosť a dobra nálada, bola ozaj veľmi nákazlivá, čo bolo super. Veľmi som obdivovala „umelecké výčiny“ , ktoré nám predviedol Tomáš Hudák - ľutovala som len, že bolo jeho vystúpenie krátke :) Tomáš blahoželám a prajem Ti, aby si takto naďalej prinášal iným radosť a využíval svoj talent na Božiu slávu.

Tanečnica nie je zo mňa žiadna L, no o to viac ďakujem tým, ktorí sa odvážili so mnou tancovať. No moja najväčšia radosť bola, že som prvý kráť tancovala s p. kaplánom Matúšom J Hoci to z jeho strany nebolo dobrovoľné, aj tak mám satisfakciu.  

Milí Ruskovčania, blahoželám Vám, že máte takú skvelú kapelu - Elias. Teším sa, že práve oni začali ples svojim spevom a nadchli nás. Veľmi im fandím a modlím sa, aby sa rozvíjali a konečne vydali aj CD-ečko.

Nech Vás milosrdný Pán obdarí svojimi milosťami a napĺňa svojim pokojom!

Ste v mojich modlitbách. 

Sr. Faustína z Nižného Hrušova