Fašiangové stretnutie seniorov

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde

Je krásne nedeľné popoludnie dňa 2. marca 2014. Po poklone k Oltárnej sviatosti a jej uložení do bohostánku sme sa (seniori z našej farnosti) stretli na fare, aby sme spoločne prežili radosť fašiangov. Prekvapili nás pekne prestreté stoly. Veď sa aj hovorí: "Aký obrus, taký hosť!“. Po privítaní našimi kňazmi a krátkej spoločnej modlitbe sa na nás pán kaplán obrátil s otázkou, prečo sa v známej pesničke spieva „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde“, keď Turíce sú až po Veľkej noci.

Aby sa nám lepšie rozmýšľalo, naše ženičky doniesli už z domu napečené šišky, fánky, tvarohové koláče, dokonca bola aj obložená misa. Pohostili nás menším občerstvením. Zaspievali sme si pár ľudových pesničiek z nášho okolia. Svojim ľudovým rozprávaním nás pobavila p. Miklošová - "Erža" a p. Nemčíková z Ďurkova. Vďaka Ti, Bože, za nich, že im dávaš toľko síl, aby svoj humor mohli rozdávať aj nám ostatným. Je to "Boží dar".

Dôveryhodnú odpoveď na otázku pána kaplána sme síce nenašli (usúdili sme, že pravdepodobne len kvôli rýmu), ale aj tak ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme mohli stráviť pekné fašiangové popoludnie.  

                                          M. Hybbenová 

Niekoľko fotiek pre vás...