FKI a Matica slovenská chystajú Púť k hrobu svätého Cyrila v Ríme

 

Púť k hrobu svätého Cyrila v Ríme chystajú Matica slovenská a Fórum kresťanských inštitúcii. Pripomenú si na nej 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. "V Roku viery chceme návštevou bazilík a stretnutím so Svätým Otcom obnoviť a posilniť svoju duchovnú identitu. Súčasťou programu je slávenie svätých omší, no rovnako aj stretnutie s nástupcom apoštola Petra – Benediktom XVI.," informovali organizátori púte, ktorej súčasťou aj svätá omša s kardinálom Jozefom Tomkom v Bazilike sv. Klementa a návšteva Pápežského slovenského kolégia svätého Cyrila a Metoda v Ríme.

Cestu zabezpečuje cestovná kancelária AWERTOUR, kde je možné získať ďalšie informácie.