Gabriel - adventný anjel

V čase Adventu sa pripravujeme na Ježišovo narodenie, keď upriamujeme svoju pozornosť na všetkých, ktorí ako prví počuli „veľkú radostnú zvesť“ (porov. Lk 2, 10). Medzi nimi aj na anjela, ktorý zohral dôležitú úlohu, keď to prvý zvestoval.

Dnešné evanjelium nás pozýva uvažovať o Gabrielovej návšteve Panny Márie. Udiala sa ďaleko od jeruzalemského chrámu v bezvýznamnom malom mestečku. Je vyslaný k mladej žene, ktorá stojí mimo mocných a prestížnych kruhov. No Gabriel sa ponáhľa do Nazareta s rovnakým odhodlaním, ako pri návštevách významných ľudí. Jeho horlivosť nás podnecuje k otázke: „Robím skromné a zdanlivo bezvýznamné veci s rovnakým nadšením ako tie, ktoré predvádzajú moje schopnosti a cítim sa pri nich dôležito?“

Máriini blížni ju vidia ako obyčajnú ženu. To, čo vidí Gabriel, je žena, ktorá „vychádza sťa zornica, krásna ako mesiac, jasná ako slnko“ (Pies 6, 10). Mária je dokonalým obrazom Boha a anjel to potvrdzuje: „Zdravas’, milosti plná“ (Lk 1, 28). Keď Mária vysloví svoje vrúcne áno, Gabriel vie, že táto mladá žena je na ceste stať sa kráľovnou anjelov. Dokážeme tiež tak rýchlo rozpoznať, uznať a podporiť Božie pôsobenie v blížnych?

Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom svojich anjelov radostnú zvesť o Spasiteľovom narodení, nech naplní aj nás radosťou a urobí nás nositeľmi Kristovej blahozvesti. Prijmime toto požehnanie s otvoreným srdcom. Pamätajme, že Gabriel a všetci ostatní vianoční anjeli sú prítomní na každej svätej omši, spolu s nami spievajú Glória a pomáhajú nám uctievať Boha so všetkým, čo máme.

Prosme ich o pomoc, aby sme Pána čoraz viac milovali a slúžili mu – a aby sme boli jeden druhému adventným anjelom počas celého roka.