Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova

Zamyslel si sa niekedy nad tým, prečo je toľko krásnych umeleckých diel, ktoré zobrazujú detstvo Panny Márie? Malebných príbehov ako napríklad tie, ktoré rozprávajú, ako sa Mária narodila Anne a Joachimovi, ako sa zasvätila Pánovi v chráme ako mladé dievča a ako jej zásnuby s Jozefom vyvolali všeobecný rozruch?

Ani evanjeliá, ani učenie Cirkvi neposkytujú žiadne informácie o Máriinom pôvode, narodení, detstve ani dospievaní. Ani sa nepokúšajú o nejakú historickú rekonštrukciu Máriinho výnimočného počatia. Keď pápež Pius IX. v roku 1854 vyhlasoval dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, jednoducho povedal: "Najsvätejšia Panna Mária bola, od prvej chvíle svojho počatia, neobyčajnou milosťou a privilégiom všemohúceho Boha... oslobodená od všetkej škvrny dedičného hriechu." No aj tak máme všetci radi prekrásne obrazy, ktoré znázorňujú príbehy o Márii.

Prečo majú tieto diela taký ohlas? Pretože Boh nás stvoril s hlbokou schopnosťou vnímať zázraky a veci vzbudzujúce bázeň. Rovnako nám daroval schopnosť snívať a predstavovať si a chce, aby sme túto schopnosť používali na pozdvihovanie svojho srdca k nemu. Takže aj keby niektoré zo spomínaných diel neboli historicky pravdivé, tieto príbehy, maľby a sochy nás môžu skutočne inšpirovať a priviesť bližšie k Bohu.

Ale je tu ešte jedna vec. Nech sú tieto diela akokoľvek inšpirujúce, ozajstný Boží plán pre Pannu Máriu bol omnoho úžasnejší a inšpirujúcejší - práve preto, že bol skutočný!

Len si predstav: Boží plán pre každého z nás je rovnako nádherný, ako bol jeho plán pre Máriu. Nedostali sme milosť nepoškvrneného počatia, ale to neznamená, že nemôžeme dosiahnuť nebeskú slávu, ktorú Panna Mária prežíva práve teraz. A neznamená to ani to, že by sme museli čakať až do konca života na spásu, lebo už tu a teraz môžeme zažívať radosť z dobrodružstva, ktoré nám chce Boh dať. Pravdou je, že nás všetkých povoláva k nádhernému a svätému životu - práve tu a teraz -, popri ktorom aj tie najúžasnejšie maľby budú pôsobiť vyblednuto a šedo.

Pane, dvíham svoje srdce k tebe v bázni a chvále! Tvoje plány sú úžasné a neporovnateľne väčšie ako všetko, čo si dokážem predstaviť!