Hotovo, farské kalendáre už máte vy...

 

Dnes je to práve desať týždňov, čo sme v úvodníku nášho týždenníka zahlásili „Hotovo :-), máme farský kalendár“. No čas na také naozajstné hotovo je až teraz, keď už všetky majú svojich majiteľov. Potvrdilo sa naše tušenie, že kalendár s našimi kostolmi môže byť správna voľba. Samozrejme, niekoľko vecí by sme dnes urobili inak, ale môžeme to napraviť tento rok. Aj tak veríme, že ste spokojní a neľutujete. Že ste urobili radosť sebe a aj tým, ktorí si kalendár našli pod vianočným stromčekom.  

Pred desiatimi týždňami sme vás povzbudzovali, aby ste si kalendár kúpili. Stalo sa. Počas tých niekoľkých týždňov sme mali možnosť vidieť veľa tvárí, ktoré sa pri listovaní v kalendári usmievali. Vám chceme poďakovať ako prvým. Vďaka vám malo celé toto naše úsilie zmysel.

Ako druhým v poradí ďakujeme všetkým, ktorí ponúkli svoj čas a „talenty“ a pomohli nám s fotkami. Predsa len, domáci poznajú svoj kostolík najlepšie.

Osobitné poďakovanie patrí človeku, ktorý si s najväčšou pravdepodobnosťou tieto riadky neprečíta, ale predsa. Vydavateľovi, ktorý dal našej predstave konkrétnu podobu. Počas prípravy kalendára sme spolu strávili veľa času. Keď sme už kalendáre mali doma a urobili si aspoň chvíľočku času na rozhovor, povedal: „Neviete si ani predstaviť, aké je ťažké uživiť týmto rodinu (otec piatich detí). Ale aj táto vaša zákazka je pre mňa potvrdením, že Pán sa stará.“ A naozaj. Ak urobíme všetko, čo je v našich silách, nemusíme sa báť. Pán sa už o ostatné postará...

Celkom na záver chceme ešte „zložiť účty“. Patrí sa to. Zvlášť, keď sme vás vyzývali k tomu, aby ste si kalendár kúpili, ba ešte viac, aby ste podľa svojich možností prispeli aj viac ako bola stanovená cena. Mnohí ste tak urobili – v Ďurkove dokonca úplne všetci. Všetkým vám vyslovujeme naozaj úprimné Pán Boh zaplať.

Takže: kalendár sme vydali v náklade 250 ks a zaplatili zaň 1.000 €. Predali sme 240 ks, v kostoloch a na fare zostalo spolu 5 ks, posledných 5 ks sme venovali do tomboly na farský ples. Celkom sme za predaj kalendárov získali 1.041 €. „Zarobili“ sme teda 41 €, z ktorých sme za internetovú doménu nášho farského webu na nasledujúce dva roky zaplatili 26,50 €. Zostalo nám ešte 14,50 €, ktoré určite použijeme pri niektorej zo spoločných farských akcií.                      

 Dana Mačajová