Hymnus na lásku

 

 1. Ak hovorím piatimi jazykmi a dokážem sa inteligentne baviť na tisíc tém, ak však nemám dosť lásky na to, aby som nešíril klebety a neponižoval ostatných, nerobím len neužitočný hluk, ale priamo ničím…

2. Napriek tomu, že čítam pravidelne Bibliu a dokonca poznám jej časti naspamäť, denne sa modlím a mám silnú vieru a mnohé duchovné dary, no ak nemám dosť lásky obetovať niekedy niektoré svoje vlastné túžby a priania pre dobro druhých, potom všetko moje “duchovno” nie je nič.

3. A aj keď mám dve zamestnania, aby som zabezpečil svoju rodinu, ak prispievam na charitu a dobrovoľne pomáham pri rôznych spoločenských projektoch, no ak neukážem lásku tým, s ktorými žijem a pracujem, všetka moja tvrdá práca a obeta sú zbytočné.

4. Láska nie je popudlivá a nahnevaná ani po dlhom, ťažkom, frustrujúcom dni v kancelárii. Láska je šťastná, keď sa druhým darí. Láska nemusí šoférovať nablýskaný voz, žiť v najväčšom dome, alebo mať všetky najnovšie vymoženosti. Láska nemusí byť vždy prvá, ani nemusí mať vždy posledné slovo.

5. Láska nie je drsná alebo surová, nie je sebecká a nespútava, nenavádza na zlé, nenúti ostatných, aby tancovali tak, ako zapíska. Láska sa viac stará o potreby druhých, než aby strácala čas starosťami o seba. Láska sa nedá vykoľajiť, keď veci nejdú tak, ako si predstavovala. Láska verí v dobro druhých a nechce veriť opačne.

6. Láska nepočúva klebety; o ostatných hovorí len dobre. Láska vie, že všetko, čo počúva, sleduje alebo číta, ovplyvní jej postoje a konanie, a tým pôsobí i na ostatných, preto si dáva pozor, ako trávi svoj čas.

7. Láska je flexibilná, dáva všetko do pohybu, vie si poradiť s čímkoľvek, čo ju stretne. Láska je vždy pripravená odpustiť a hľadať na druhých to dobré. Láska robí všetko pre to, aby druhí využili svoje dary. Láske nikdy nedôjde trpezlivosť, ani s tými, čo sú pozadu a len zdržujú. Láska sa nepozerá na hodinky, keď druhí hovoria.

8. Láska nikdy nezlyhá. Ja zlyhám, ostatní tiež. Všetci sa môžeme niekedy pomýliť, spliesť. Naše slová a činy často nedokážu vyjadriť naše myšlienky tak, ako by sme to chceli.

9. Sme krehkí, omylní a často nerozvážni a naše chápanie sveta, v ktorom žijeme, tobôž nie onoho sveta, je prinajlepšom iba čiastočné.

10. Ale keď v nás bude Boží duch lásky, ten zmení čokoľvek.

11. Sme naozaj len deti, keď dôjde na uskutočňovanie opravdivej lásky, ale Boh nám môže pomôcť vyrásť z našich detinských spôsobov.

12. Bez Neho sme bezradní, keď príde na lásku a ostatné najdôležitejšie veci v živote, ale keď žijeme v Jeho kráľovstve – nebeskom kráľovstve, ktoré je medzi nami, ako povedal Ježiš – môžeme sa od Neho učiť, správne vyberať priority, nezastavovať sa na ceste a žiť a milovať v plnosti.

13. V živote je mnoho pekných vecí a mnoho dobrých vecí, ale žiadna nie je taká dobrá a taká dôležitá ako láska!