Iba Boh...

Iba Boh môže dať vieru, ale ty môžeš o nej svedčiť.

Iba Boh môže dať nádej, ale ty môžeš vlievať bratom dôveru.

Iba Boh môže dať lásku, ale ty môžeš učiť milovať.

Iba Boh môže dať pokoj, ale ty môžeš rozsievať jednotu.

Iba Boh môže dať silu, ale ty môžeš byť oporou skľúčenému.

Iba Boh je cesta, ale ty ju môžeš ukázať iným.

Iba Boh je svetlo, ale ty mu môžeš dať zažiariť v ľudských očiach.

Iba Boh je život, ale ty môžeš v iných vzkriesiť túžbu žiť.

Iba Boh môže urobiť to, čo sa zdá nemožné, ale ty môžeš urobiť, čo je možné.

Iba Boh stačí sám sebe, ale radšej sa spolieha na teba.