Ja som cesta, pravda a život

Ježiš je cesta. Je dokonalým Synom Otca, ktorý robil iba to, čo mu povedal Otec, a nikdy nelipol na vlastnom živote. Tým nám ukázal, ako máme žiť. Miloval Otca s dokonalou dôverou. Vedel, že je v Otcových rukách a práve tam aj spočíval. Teraz, keď vystúpil na nebesia, Ježiš nás vyzýva, aby sme žili tak ako on - v dôvere a poslušnosti Otcovmu volaniu. Vyučuje nás, vedie, pretvára a premieňa nás na jeho deti. Ukazuje nám, ako môžeme zotrvať pri Otcovi tak, ako to robil on.

Ježiš je pravda. Každé slovo, ktoré povedal, bolo pravdivé. Keď vyslovil prisľúbenie, naplnilo sa. Každý zázrak, ktorý urobil, každé podobenstvo, ktoré povedal, každá reč, ktorou vyučoval, odrážala lásku nebeského Otca k nám a spôsob, ktorým sa máme medzi sebou milovať a žiť. Všetko, čo Ježiš urobil, keď kráčal po zemi, a všetko, čo robí dnes, je prejavom tej istej lásky. Táto pravda je základom pre celé stvorenie - je základom pre život každého z nás.

Ježiš je život. Poznať Ježiša je poznať plnosť nadprirodzeného života. Vo sviatosti Eucharistie prijímame tento nadprirodzený život do svojho hriešneho srdca. Predstav si: Ježiš sa rozhodol prebývať v nás. Rozhodol sa vložiť svoj život do nášho srdca, aby sa jeho život stal stálym zdrojom pre náš život. Prišiel, aby naplnil naše najhlbšie potreby a radoval sa z každého nášho dobrého skutku. Prišiel, aby nás učil, naplnil a viedol.

Ježiš je cesta, pravda a život. V ňom nám nič nechýba. Okrem odpustenia hriechov nám daroval ešte omnoho viac. Ponúka nám nový životný štýl, život v jednote s jeho nebeským Otcom. Neboj sa vystrieť dnes svoje ruky a prijať ho!