Je ťažké dávať?

Kedy ako. Z cudzieho sa nedáva ťažko. Ale z vlastného? To už je ťažšie. A zo seba samého? Z krvi, ktorá je symbolom života?

Práve tento spôsob bol pre nás možnosťou posledný štvrtok v priestoroch Obecného úradu v Olšovanoch. Spôsob obety. A presne takto sme začali celý deň darovania / obetovania. Obetou tej najdrahšej krvi, ktorá bola kedy darovaná – obetou krvi Božieho Syna – obetou sv. omše o 7.00. Kým sme zišli z kostolného vŕšku, už nás „dole“ čakala vysmiata a dobre naladená partia z košickej transfúzky. Našťastie nečakali dlho, lebo darcovia sa začali schádzať hneď od rána. A o darcov nebola núdza. Prišlo ich presne 33 – aká úžasná súvislosť práve s obetovaním / darovaním života Ježiša Krista a vyliatím jeho krvi vo veku 33 rokov.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme a vážime si ich obetu. Naše poďakovanie patrí aj organizátorom: miestnemu Červenému krížu i Obecnému úradu v Olšovanoch, ako aj všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, aby 8. milosrdná kvapka mohla prebehnúť na takejto úrovni. Tešíme sa na jeseň.

Niekoľko fotiek pre vás :-)