Ježiš sa narodil v rodine

Tým nám ukázal aká je pre nás dôležitá rodina a učí nás v rodine žiť to, prečo nám Boh – Otec daroval rodinu. Aby sme pochopili a rodinu prijali ako dar Nebeského otca, nám pápež Pavol VI. pripomína, čo je dôležité v  kresťanskej rodine robiť:

“Nazaretský dom nás učí predovšetkým mlčanlivosti. Kiež by v nás ožila hlboká úcta k mlčaniu, k tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne potreb­nému postoju ducha, najmä v našich búrlivých časoch, vo veľkom zhone ži­vota, keď sme vystavení toľkému hluku, vrave a kriku. Nazaretské mlčanie, nauč nás ponárať sa do dobrých myšlienok, pozorne sledovať hlbiny ducha a ochotne počúvať Božie tajomné vnuknutia a príkazy pravých učiteľov. Nauč nás, aká potrebná a užitočná je duchovná príprava, štúdium, rozjímanie, osobný vnútorný poriadok života a modlitby, ktorú vidí len Boh v skrytosti.

Okrem toho tu vidíme pravý spôsob rodinného života. Nech nám Nazaret pripomína, čo je rodina, jej spoločenstvo lásky, jej vážna a žiarivá krása, jej posvätná a nedotknuteľná osobitosť; nech nám ukazuje, aká láska­vá má byť výchova v rodine, ktorú nemôže nič iné nahradiť; nech nás učí, aká je prirodzená úloha rodiny v spoločenskom poriadku.”

Ježišu, tak ako si bol prítomný v nazaretskej rodine, chceš prebývať aj v každej kresťanskej rodine. Nauč každú rodinu mlčanlivosti, aby v izbiet­ke svojej rodiny cítila Tvoju blízkosť a prítomnosť. Nech ticho sa napĺňa Tvojim hlasom, aby sme sa naučili Tvoje slovo prijímať, ale v Tvojom duchu mu aj rozumieť. Pane, premeň naše rodiny na príbytok lásky, kde rodičia so svojimi deťmi budú túžiť po spoločenstve lásky s Tebou. Daj, nech sa rodičia radi vracajú ku svojim deťom a deti s radostným srdcom túžia po návrate svojich rodičov.