Ježišove podobenstvá

 

Kristove podobenstvá sú perlou nielen svetovej biblickej štylistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako  zrkadlá, v ktorých vidíme náboženskú pravdu tak, ako je, a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná.

Preto aj svätý evanjelista Matúš píše: „Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: ,Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta“.

Ak nám teda Kristove podobenstvá podávajú náuku o náboženských pravdách, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Pozorne ich počúvajme, uvažujme o nich a porovnávajme s nimi svoj život. Aj vďaka nim žime lepšie ako doteraz.