Ježišovo pozvanie do púšte

 

Žiť na púšti je pre človeka náročné a stojí to nemálo fyzických aj psychických síl. My kresťania sme práve v čase, v ktorom nás Ježiš osobne pozýva odísť s ním do púšte nášho duchovného života a stráviť s ním štyridsať dní v poznávaní seba, v počúvaní Boha a v premáhaní zla.

Tento „pobyt“ na púšti začal Popolcovou stredou a končí Veľkou nocou. Keďže je to náročná cesta, potrebné je odložiť všetko zbytočné, čo nám duchovný život iba komplikuje a držať sa Ježišových pokynov, ktoré sme počuli pri bohoslužbe slova v úvode pôstu.

Nebojme sa, že to nezvládneme. Pôst predsa nie je iba o nás, ale aj o Ňom. Práve On ku každému novému kroku dáva vždy novú chuť a s každou snahou prekonať sa, pridá aj povzbudenie.

Ako prechádzať pôstnou púšťou za Ježišom? Ponúkame vám viaceré spôsoby spoznania seba, hľadania Boha a prekonania zla:

POSTIŤ SA OČAMI: zriecť sa zbytočného pozerania televízie, videa, či zábavných časopisov a objavovať často prehliadanú krásu Božieho sveta, ktorý je okolo nás.

POSTIŤ SA UŠAMI: obmedziť sa v počúvaní rozhlasu, cédečiek či mobilu, a viac počúvať tých, s ktorými žijeme v bezprostrednej blízkosti, ako aj Boha, ktorý má tiež čo povedať.

POSTIŤ SA ÚSTAMI: zriecť sa nielen navyknutých sladkostí a obľúbených jedál, ale aj všetkých neláskavých a zbytočných  slov, aby sme hovorili najmä vtedy, keď je to potrebné, dobré a pravdivé.

POSTIŤ SA RUKAMI: svoje ruky naučiť viac používať k modlitbe a tiež ich zapojiť do práce pre tých, ktorí to od nás najviac potrebujú.

POSTIŤ SA NOHAMI: neutekať pred tými, ktorí sú nám nepríjemní, zastaviť sa pri tých, ktorí sú na nás odkázaní a častejšie prichádzať za tým, od ktorého máme všetko – k Bohu.

POSTIŤ SA TELOM: nezakladať si prehnane na vonkajších veciach, ale viac dbať na vnútornú krásu ducha a hygienu duše.