Jubilejnú 20. spomienku na sv. Gorazda slávili v Bratislave

 

V rámci Roka sv. Cyrila a Metoda sa v piatok 27. júla konala v bratislavskom gréckokatolíckom katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža Jubilejná 20. spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorú zorganizovali Národné osvetové centrum v Bratislave spolu s Bratislavskom eparchiou, Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, Matica slovenská Martin a Spoločnosť svätého Gorazda.

Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou v cirkevno-slovanskom jazyku, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, a ktorú spevom sprevádzal Katedrálny spevácky zbor Kyrillomethodeon pod umeleckým vedením Mgr. Ladislava Sabolčáka. Slávnostnú homíliu pri tejto príležitosti predniesol Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy a zamyslel sa v nej nad slovami arcibiskupa sv. Metoda, ktorými na smrteľnej posteli ustanovil sv. Gorazda za svojho nástupcu: „Hľa, toto je vašej zeme slobodný muž, učený v knihách a pravoverný“. Podľa biskupa Haľka, tieto slová – povedané s poslednými výdychmi pozemského života arcibikupa Metoda, slová vyslovené napriek námahe zomierajúceho – nemôžu zostať zavreté len v dávnom čase a priestore, ale presahujú rámec konkrétnej dejinnej situácie, v ktorej boli vyslovené. „V istom zmysle slova sú tieto slová adresované všetkým nám, pričom tieto slová nás môžu vnútorne osloviť, aby sme sa hľadiac do minulosti, vedeli s väčšou nádejou pozerať do budúcnosti“. Biskup Haľko sa ďalej zamyslel nad slovom „slobodný“, ktoré neznamenalo len to, že sv. Gorazd pochádzal zo vznešenej, nie poddanskej rodiny, ako to predpokladajú historici, ale aj to, že sv. Gorazd, ako „slobodný človek“ sa nenechal determinovať tým, čo je nízke, manipulatívne, dobové. Kazateľ tiež poukázal na to, že o našu slobodu, našu osobnú slobodu, mentálnu slobodu sa aj dnes pokúšajú rôzne sily napr. cez niektoré médiá.

sv. liturgii slávnosť pokračovala hudobno-poetickou kompozíciou, ktorú scenáristicky a režijne pripravil pán Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti sv. Gorazda a ktorá bola umelecky veľmi pôsobivá. Na úvod pozdravil prítomných pán Miroslav Holečko, pričom vysoko ocenil iniciatívu Konferencie biskupov Slovenska – vyhlásenie Roku sv. Cyrila a Metoda a poukázal na veľkosť sv. Gorazda. Prítomným sa prihovoril aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a pripomenul novú tradíciu Matice slovenskej v spolupráci Gréckokatolíckou cirkvou – Púť gréckokatolíkov na Devín, ktorá sa bude konať vždy koncom mája. Vyjadril tiež túžbu, aby sa v Bratislave postavila socha sv. Gorazda a aby sa jeho meno dostalo do civilného kalendára. Po týchto úvodných slovách nasledovalo už samotné pásmo v podaní vynikajúcich recitátorov – Jany Hanúskovej, Jozefa Šimonoviča a Ľubora Hallona, popretkávané spevom barytonistu Juraja Havaja, hudobným sprievodom Dušana Šujana a spevom zboru Kyrillomethodeon. Na záver podujatia, ktorého umeleckú pôsobivosť ocenili prítomní bohatým potleskom, sa Mons. Peter Rusnák poďakoval Spoločnosti sv. Gorazda za túto milú slávnosť a kazateľovi Mons. Jozefovi Haľkovi ako výraz vďaky odovzdal ikonu z včelieho vosku.

Podujatie poctili svojou účasťou aj vzácni hostia, predstavitelia verejného a spoločenského života: akademik Milan Čič, vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky; Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja; Ivan Štefanec poslanec NR SR; Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej a Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti sv. Gorazda.