Jubilejný rok Sedembolestnej prináša možnosť získať úplne odpustky

Počas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú získať úplne odpustky. Vyplýva to z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne. Príslušný dekrét s podpisom hlavného penitenciára zverejnila dnes na svojej internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Získanie odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.

"Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou, udeľuje Jubilejnému roku dar úplných odpustkov, pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca," píše sa v dekréte (v textovej verzii). Na stránke sa dá nájsť v sekcii Dokumenty - Dokumenty vatikánskych úradov - Apoštolská penitenciária. K dispozícii je aj verzia pre elektronické čítačky a v pdf-verzii.

Úplne odpustky môžu veriaci získať napríklad pri každej pútnickej návšteve Národnej Svätyne v Šaštíne, kde sa zúčastnia na nejakom slávení alebo sa tam aspoň primeraný čas venujú rozjímaniu, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca. Zároveň sa dajú získať vo sviatky Panny Márie a na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2014. Jubilejný rok práve v tento deň vyvrcholí zverením sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

"Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu," píše sa ďalej v dekréte, ktorý je možné nájsť aj na oficiálnej stránke Roka Sedembolestnej Panny Márie (ave.kbs.sk - v časti "O Roku - Odpustky").

Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie prebieha od 1. januára do 31. decembra 2014. Základným cieľom roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Pod dekrétom o možnosti získať odpustky (z 3. decembra 2013) je podpísaný veľký penitenciár kard. Mauro Piacenza a vedúci úradu Krzysztof Nykiel.