Kalendár podujatí v rámci Svätého roka milosrdenstva

Na oficiálnej stránke Jubilea milosrdenstva (www.im.va) publikovali v týchto dňoch kalendár „veľkých podujatí s pápežom Františkom“, ktoré sú naplánované na blížiaci sa mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Niektoré z nich už predstavil v máji na tlačovej konferencii Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Bohatý duchovný program jubilejného roka, ohraničeného otvorením Svätej brány 8. decembra 2015 a jej zatvorením 20. novembra 2016, zahŕňa v príslušných termínoch napr. Jubileum chorých a telesne znevýhodnených, Jubileum mladých, Jubileum organizátorov pútí, Jubileum Rímskej kúrie, Jubileum pracovníkov a dobrovoľníkov diel milosrdenstva, ale aj Jubileum kňazov, diakonov, katechétov, či dokonca Jubileum väzňov. Program hovorí aj o tom, že pápež František prejaví evanjeliový postoj milosrdenstva formou niekoľkých konkrétnych gest. Mali by sa týkať najmä tzv. „periférií“, zatiaľ však nie sú konkretizované. Nasleduje podrobný chronologický prehľad udalostí Jubilejného roka milosrdenstva:

DECEMBER 2015
Utorok 8. decembra Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Otvorenie Svätej Brány Baziliky sv. Petra
Nedeľa 13. decembra Tretia adventná nedeľa
Otvorenie Svätej brány Baziliky sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Svätých brán katedrálnych chrámov vo svete

JANUÁR 2016
Piatok 1. januára Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, Svetový deň pokoja
Otvorenie Svätej brány Baziliky Santa Maria Maggiore
Utorok 19. januára - štvrtok 21. januára
Jubileum organizátorov pútí
Pondelok 25. januára Sviatok obrátenia sv. Pavla
Ekumenické slávenie v Bazilike sv. Pavla za hradbami
Jubilejné gesto Svätého Otca: svedectvo skutkov milosrdenstva

FEBRUÁR 2016
Utorok 2. februára Sviatok Obetovania Pána, Deň zasväteného života
Jubileum zasväteného života, ukončenie Roka zasväteného života
Streda 10. februára Popolcová streda
Poslanie misionárov milosrdenstva v Bazilike sv. Petra
Pondelok 22. februára Katedra sv. Petra
Jubileum Rímskej kúrie, Governatorátu a inštitúcií spojených so Svätou stolicou
Jubilejné gesto Svätého Otca: svedectvo skutkov milosrdenstva

MAREC 2016
Piatok 4. a sobota 5. marca
Kajúca pobožnosť „24 hodín pre Pána“ v Bazilike sv. Petra
Nedeľa 20. marca Kvetná nedeľa
Svetový deň mladých v rámci Rímskej diecézy
Jubilejné gesto Svätého Otca: svedectvo skutkov milosrdenstva

APRÍL 2016
Nedeľa 3. apríla Nedeľa Božieho milosrdenstva
Jubileum všetkých, ktorí sa hlásia k spiritualite Božieho milosrdenstva
Nedeľa 24. apríla Piata veľkonočná nedeľa
Jubileum dievčat a chlapcov (13-16 rokov) Vyznávať vieru a budovať kultúru milosrdenstva
Jubilejné gesto Svätého Otca: svedectvo skutkov milosrdenstva

MÁJ 2016
Piatok 27. mája (nedeľa 29. mája 2016) Slávnosť Božieho Tela
Jubileum diakonov

JÚN 2016
Piatok 3. júna Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (160 rokov od zavedenia sviatku Piom IX. v r. 1856)
Jubileum kňazov
Nedeľa 12. júna 11. nedeľa cezročného obdobia
Jubileum chorých a telesne znevýhodnených
Jubilejné gesto Svätého Otca: svedectvo skutkov milosrdenstva

JÚL 2016
Utorok 26. - nedeľa 31. júla 18. nedeľa cezročného obdobia
Jubileum mladých, Svetové dni mládeže v Krakove

SEPTEMBER 2016
Nedeľa 4. septembra 23. nedeľa v cezročnom období (5. septembra spomienka bl. Matky Terezy z Kalkaty)
Jubileum pracovníkov a dobrovoľníkov diel milosrdenstva
Nedeľa 25. septembra 26. nedeľa v cezročnom období
Jubileum katechétov

OKTÓBER 2016
Sobota 8. a nedeľa 9. októbra po sviatku Ružencovej Panny Márie
Mariánske jubileum

NOVEMBER 2016
Utorok 1. novembra Slávnosť všetkých svätých
Svätá omša pápeža Františka za všetkých zosnulých
Nedeľa 6. novembra 32. nedeľa v cezročnom období
Jubileum väzňov v Bazilike sv. Petra
Nedeľa 13. novembra 33. nedeľa v cezročnom období
Zatvorenie Svätej brány v rímskych bazilikách a v diecézach
Nedeľa 20. novembra Slávnosť Krista Kráľa
Zatvorenie Svätej brány v Bazilike sv. Petra a ukončenie Jubilea milosrdenstva