KEDY SÚ VIANOCE?

 

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí – v ten deň sú Vianoce.     
Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú Vianoce.

Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev, porozumenie – v tej chvíli začínajú Vianoce.       
Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému – začínajú Vianoce.

Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedlniť – vtedy prichádzajú Vianoce.

Keď dokážeš zabudnúť na seba a myslieť viac na druhých – sláviš Vianoce.

Keď si dopraješ času vypočuť druhých – sláviš v duši Vianoce.

Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť – teš sa, máš v duši Vianoce.

Kedykoľvek vypočuješ zavolanie Pána, ktorý potrebuje tvoju pomoc v  trpiacich, chorých a opustených – vtedy jasaj od radosti, lebo už žiješ Vianoce.

Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivú poznámku – ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.

Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, aby si prispel k pokoju – nájdeš Dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku a prežívaš s nimi Vianoce.

Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné ÁNO – vtedy strhávaš nebo na zem a najúčinnejšie pracuješ, aby nastali na celom svete Vianoce.

Ak si však voči tomuto svetu ľahostajná/ý a myslíš len na svoje záujmy,  Vianoce od Teba odišli. Aj keby bol 25. december, v Tvojom srdci nie je miesta pre Ježiša, nenarodí sa v ňom. 

Mária a Jozef musia hľadať miesto inde, ale kde?...

...Vianoce sú tu...nedovoľme, aby skončili...