Kňazské jubileum vdp. Ondrej Nagy

Milý kňaz, náš drahý rodák Ondrej!

Človek robí vo svojom živote prakticky neustále väčšie či menšie rozhodnutia. Niektoré sú pre neho jednoduché, iné si vopred dobre premyslí. Raz sa rozhoduje viac srdcom, inokedy rozumom. Kresťan má navyše v nebi aj skvelého „priateľa na telefóne“ a občas mu dokonca stačí len nezavadzať Duchu Svätému :). Nech sa však človek rozhoduje tak alebo onak, skúsenosť hovorí, že rozhodnúť sa väčšinou nie je až také ťažké. Oveľa ťažšie je zostať verný rozhodnutiu. Ťažké, no nie nemožné. Potvrdzuje to svedectvo, ktoré vydali svätí Košickí mučeníci a zaiste to potvrdíš aj ty sám.

Milý Ondrej, dnes s radosťou a vďačnosťou oslavuješ 25 rokov kňazstva. Tvoje rozhodnutie prijať pozvanie nášho Pána do jeho vinice však siaha oveľa ďalej. Do kňazského seminára si nastúpil už ako zrelý muž, v období najbohatšom na kňazské povolania.

Takmer celý svoj doterajší kňazský život si prežil v jednej farnosti. Nebeský Otec ti tak doprial, aby si videl, ako vo viere rastie celá jedna generácia. O „svojich Kavečancoch“ sa vždy vyjadruješ s úctou a láskou, preto nepochybujeme, že tvoje pôsobenie bolo pre nich aj pre teba požehnaním.

A hoci si svoj kňazský život žil v inej farnosti, vždy si bol radostne spojený aj s tou ruskovskou. S radosťou sme sa podieľali na príprave priestorov v seminári na Spišskej Kapitule, kde si študoval; s radosťou sme spolu s tebou slávili vo farskom kostole tvoju primičnú svätú omšu; radi sme ťa privítali medzi nami, keď ti zdravotný stav znemožnil spravovať vlastnú farnosť a s radosťou dnes ďakujeme tebe aj Pánovi, že spoločne môžeme sláviť tvoje kňazské jubileum. Si pre nás príkladom ako sa nevzdávať, vytrvať, dôverovať, každý deň vziať kríž a nasledovať Krista. 

V týchto dňoch si vypočuješ mnoho prianí, poďakovaní, aj povzbudení. Dovoľ nám, aby sme sa ku gratulantom pripojili aj my. Do tvojho ďalšieho života ti vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie, pravý pokoj, radosť, lásku a ochranu nebeskej Matky Márie, patrónky našej farnosti.

Farníci z ruskovskej farnosti