Kňazské rekolekcie a narodeniny duchovného otca

Naša farnosť dnes na kňazských rekolekciách privítala pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča a kňazov dekanátu Košice – Východ. A náš duchovný otec, okrem toho, že sa stal hostiteľom, je dnes aj oslávencom. Pri príležitosti jeho narodenín mu prajeme, aby ho nebeský Otec naplnil milosťou a obdaroval požehnaním, aby ho pod svoju ochranu zobrala Panna Mária, kráľovná kňazov. K tomu ešte zdravie, lásku, radosť, pokoj a farníkov ako vystrihnutých z knihy :).

Fotografie sú tu.