Kondolenčná kniha

Svoj odkaz možete zanechať v kondolenčnej  knihe  v košickej katedrále každý deň do 19:00 hodiny a v pondelok 29. mája  2023 do 20:00 hodiny.