Konferenciu "Katechizmus Katolíckej cirkvi" zorganizovali v Košiciach

 

Pod záštitou košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera sa v piatok 30. novembra 2012 konala na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach teologická konferencia Katechizmus katolíckej cirkvi. Konferencia, určená predovšetkým pre teológov a katechétov, sa snažila poukázať na bohatstvo ukryté v Katechizme Katolíckej cirkvi.

"Dnes ľudia toho veľa popíšu, veľa toho čítajú, stráca sa možno že kontinuity, lebo tá pravda a rôznym spôsobom sa tá pravda aj vysvetľuje. Naozaj základný materiál katechizmu by mal mať každý dome v rodine. Je na nás potom, na katechétoch, na biskupoch, ako naozaj vyjdeme v ústrety tým ľuďom, ktorí chcú poznať pravdu," uviedol arcibiskup Bober. Biskupský vikár pre katechézu v Košickej arcidiecéze Vladimír Šosták je často v styku s katechizmom a ako zdôraznil, je to kniha, ktorá sa má denne aplikovať do života kresťana. "Katechizmus nie je iba o tom, aby sme sa naučili niektoré formulky naspamäť, ale aby sme uvažovali nad tým, premietali do života, aby to slovo, ktoré predovšetkým zo Svätého písma vychádza, aby sme dokázali takto pružným, príťažlivým spôsobom ponúkať pre život na každej úrovni," povedal Vladimír Šosták.

Forma, akou je Katechizmus Katolíckej cirkvi napísaný, je vhodná nielen na prehlbovanie viery, ale aj ako základ pre mnohé filozofické debaty. "Nájdeme tam mnohé odpovede, zároveň sprostredkuje základnú ideu, tú podstatu. Napríklad odpovedá kto je človek. Dnešná spoločnosť rozpráva o hodnotách, ale nikto ich nechce zadefinovať. A Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne poukazuje, cnosti prekladá ako určitú normu, určitú hodnotu, ktorá je vo vnútri a zároveň ktorá sa má prejaviť v tých konkrétnych skutkoch," dodáva Dominik Macák.