Korunka Božieho milosrdenstva

 

Modlí sa na obyčajnom ruženci

 

Na začiatku:

 Otče náš...

Zdravas, Mária..

Verím v Boha...

 

Na veľkých zrnkách:

 Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv,

Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista

na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

 

Na malých zrnkách:

 Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

 

Na zakončenie (tri razy):

 Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!