Krížová cesta za záchranu počatých detí

 

Úvod:

Ján Pavol II. nás povzbudzuje:

... naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci nech predkladajú vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi a milovníkovi života. Sám Ježiš nám ukázal, že modlitba a pôst sú najdôležitejšou a najúčinnejšou zbraňou proti silám zla, a svojich učeníkov poučil, že niektorých zlých duchov možno len takto vyhnať. Zmôžme sa teda na pokoru a odvahu modlitby a pôstu, aby sme dosiahli, že sila, ktorá prichádza z hora, zrúca múry podvodu a lži, ktoré očiam toľkých našich bratov a sestier zacláňajú pohľad na zvrátenosť činov a zákonov nepriateľských životu a vzbudila v ich srdciach rozhodnutia a úmysly, inšpirované civilizáciou života a lásky.

 

 

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježišova poprava sa začala súdnym procesom. Pri vypočúvaní Ježiš zväčša mlčí. Brániť sa nemá význam. Skupinové záujmy sú silnejšie ako holá pravda.

Pane Ježišu, prosíme ťa za poslancov v parlamente a tiež za členov ústavných súdov. Im je zverená veľká rozhodovacia moc. Pomôž im vidieť jednoduchú pravdu, že ľudský život sa začína počatím a zasluhuje si plnú právnu ochranu. Daj nášmu národu nových politikov a sudcov, ktorí si budú nadovšetko ctiť pravdu.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježiš berie kríž najprv do rúk a potom si ho kladie na plecia. Berie ho, lebo vie, že je to v tej chvíli správne. Neprijíma ho len preto, že musí. Vnútorne sa s ním stotožňuje. Uvedomuje si, že plní Božiu vôľu.

Pane Ježišu, vieme, že počaté deti by neboli zabíjané, keby sme mali ochotu niesť kríž rodičovstva, alebo kríž pomoci tehotným ženám. Prosíme ťa za súčasných rodičov: nech sa ich prvotný strach z počatého dieťaťa zmení na radostné očakávanie. Prosíme ťa aj za nové generácie mladých: nech sa dobre pripravia znášať ťažkosti manželského života. Nech im nechýba rozvážnosť a nech sa učia žiť skromne.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježiš nezomrel náhle. Zomieral dlho. Na kríži dokonal, no poprava sa začala omnoho skôr, keď prijal kríž. Tri pády sú znamením, že kríž je neúnosne ťažký. Ježiša nezabil len stotník, ktorý ho klincami pribil ku krížu. Boli to mnohí, ktorí ho postupne priviedli k smrti. Svojimi hriechmi ho vlastne zabíjame všetci.

Pane Ježišu, pozorujeme, že vraždenie počatých detí sa na gynekológii len završuje. No nenápadne začína už skôr – tým, že mladí ľudia dostávajú len povrchné alebo nesprávne informácie o sexualite a manželstve. Prosíme ťa za rodičov a formátorov, aby mládeži zrozumiteľne vysvetlili vznešenosť manželstva a riziká sexuálnej neviazanosti. Posilni aj nás, aby sme vo svojom okolí odstraňovali nevedomosť, ktorá môže zabíjať.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Mária sa pri Ježišovi naučila mlčať. Viera ju uschopňuje prijať to, čo rozum nechápe. Tak prijíma Božiu vôľu spolu s Jozefom pri zvestovaní, pri pôrode v Betleheme, pri úteku do Egypta, počas púte do Jeruzalema, i teraz, vidiac trpiaceho Ježiša s krížom.

Pane Ježišu, ty poznáš všetky konflikty a krik v našich rodinách. Prosíme ťa, nauč členov našich rodín mlčať. Nech sú úctiví k sebe navzájom, nech sa dokážu v tichosti preniesť cez ťažké obdobia života a s bázňou nech prijímajú každé počaté dieťa ako Boží dar a prekvapenie.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

V. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Evanjeliá svedčia, že Šimon bol k neseniu kráža prinútený. Vracal sa z poľa ponorený do svojich starostí, bez vážnejšej snahy angažovať sa v chúlostivom procese. Okolnosti ho donútili pomôcť odsúdenému. Ktovie, možno neskôr zistil, komu pomáhal.

Pane Ježišu, uvedomujeme si, že náš apel je len malým svetielkom v noci ľahostajnosti a nezáujmu. Uznávame, že i my sami sme kedysi boli takí. Prosíme ťa, požehnaj naše úsilie. Vzbuď záujem čím viacerých ľudí, ktorí by sa verejne postavili na obranu počatých detí.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Veronika patrí do malého počtu tých, ktorí sa nezľakli a zostali s Ježišom. Nakoľko môže, aktívne a konkrétne pomáha. Ježiš je nenechal bez odmeny. Ježišova zakrvavená tvár zostala vtlačená do jej šatky a navždy vrytá v jej pamäti – nie ako výčitka, lež skôr ako útecha a dar.

Pane Ježišu, ďakujeme ti za príklady a zápal aktivistov po celom svete, ktorí sa rôznym spôsobom snažia zastaviť vraždenie počatých detí. Posilňuj tých, ktorí sa modlia pred nemocnicami, ktorí poskytujú pomoc matkám v núdzi, ktorí komunikujú s politikmi a hľadajú nové cesty verejnej osvety. Ty oživuj ich vieru, nádej a lásku. Nech nezabúdajú, že v počatých deťoch slúžia tebe samému.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Veronikina pomoc je ničím v porovnaní s tým, čo mu spôsobujú mučitelia. Ježiš nie je schopný zniesť systematické trýznenie a padá druhý krát. Už tu, ďaleko od vrcholu, je jasné, že koncom bude smrť.

Pane Ježišu, sme si vedomí, že počaté deti sú nepriamo zabíjané už dávno predtým, ako žena počne a žiada o potrat. Nedeje sa to len kvôli veľkej nevedomosti, ale rovnako sa na tom podieľa túžba po peniazoch. Prosíme ťa o nový postoj spoločnosti voči médiám, ktoré zneužívajú sexuálnu žiadostivosť mladých na vlastné obohacovanie. Nech rodičia učia svoje deti zodpovedne používať média. Nech mládež chápe, že neovládnutá žiadostivosť je prvým krokom k vraždeniu počatých detí.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježiš vyčíta plačúcim ženám, že podliehajú falošnému súcitu. Plačú nad bolesťou človeka a pritom si neuvedomujú, že ony túto bolesť spôsobujú. Skutočný súcit by prejavili, keby plakali nad svojím životom.

Pane Ježišu, i dnes panuje podobný zmätok. V mene súcitu sa schvaľuje vraždenie počatých detí. Prosíme, pomôž ženám dozrieť k pravej materskej láske a skutočnej súcitnosti. Nech sú veľkodušné a ochotné obetovať za svoje dieťa aj vlastný život.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Čím viac je Ježiš vysilený, tým bolestivejšie sú jeho pády. Tretí Ježišov pád je sám osebe trýzňou. Ťažká drevená klada rozbíja polomŕtve telo o tvrdé skaly. Sila tohto pádu sa rovná takmer smrtiacemu úderu.

Pane Ježišu, tak ako tvoje tri pády sú predzvesťou smrti, aj vraždenie počatého dieťaťa má svoje vzdialené príčiny. Nespôsobuje ich len nevedomosť mladých a ziskuchtivosť médií, ale aj ľahostajnosť príbuzných a blízkych. Prosíme ťa za otcov, partnerov, starých rodičov, ale aj za spolupracovníkov v zamestnaní a známych: nech sú pre svoju manželku, dcéru alebo kolegyňu oporou a nikdy nie pokušením. Nech sa tehotné ženy nikdy necítia osamotené. Aj nám ukáž, ako im môžeme účinne pomáhať.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

X. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Obnažením je zavŕšená Ježišova potupa. Toto zneucťovanie však začalo už skôr, keď ho po zajatí opľuli, bičovali a korunovali tŕním. Vraždenie je ľahšie, ak obeť najprv zneuctíme. Ak pošliapeme nedotknuteľnosť nevinného človeka, slabší sa v našich očiach stáva len kusom mäsa, s ktorým možno ľubovoľne manipulovať.

Pane Ježišu, ako môžeme zastaviť masívne potupovanie počatých detí? Potupujú ich lekári pred študentmi, novinári pred verejnosťou, právnici vo vyhýbavých formuláciách a dokonca i samotné ženy a matky. Počaté dieťa označujú ako embryo, plod, zárodok, alebo len neosobne: „to“. Rozlišujú fázy jeho vývoja, no starostlivo sa vyhýbajú označeniu „človek“. Prosíme ťa, nauč nás pravdivo a čo najúctivejšie hovoriť o počatých deťoch a tehotným ženám preukazovať náležitú pozornosť a starostlivosť.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježišove končatiny pribili klincami k ramenám dreveného kríža. Samotnú popravu vykonali neznámi vojaci. Je veľa spôsobov popravy a vždy musí byť niekto, kto vykoná „špinavú prácu“. Možno museli, ak nechceli skončiť podobne ako popravený. No sotva môžu tvrdiť, že nevedeli, že zabíjajú človeka.

Pane Ježišu, máme pred očami lekárov a asistentov, ktorí priamo vykonávajú vraždenie počatých detí. Len ty dokonale vidíš do ich srdca a poznáš príčiny ich zvráteného konania. Ty nás slovami svätého Pavla uisťuješ: „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“. Prosíme ťa, osláv sa v nich. Premeň ich srdcia. Nech sa stanú ochrancami každého počatého života.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježiš zomieral na kríži od dvanástej hodiny. Keď dokonal, boli tri hodiny popoludní. Vtedy nastala tma po celej zemi. Svätý Ján píše: „V ňom bol život a bol svetlom ľudí... Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali.“ Zabiť Boha, darcu každého života, to je najväčšia tma!

Pane Ježišu, v našich mestách beztrestne vraždia počaté deti. Lekár, matka, rodina, my všetci zabíjame svojho vlastného. Prišiel medzi nás, ku svojim vlastným a vlastní ho neprijali. Pred našimi očami sa denne koná vyhladzovanie našich bratov a sestier, našej budúcnosti. Prosíme ťa, vyveď nás z tmy. Ukáž nám, ako môžeme vniesť nové svetlo života do tmy smrti. Nech povstane nová generácia manželstiev, ktorá bude bezhranične veriť, že v každom počatom dieťati prichádza nové svetlo pre ich rodinu a pre celý svet.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Po tom, ako Ježišovo telo zložili z kríža, berie ho do rúk jeho matka Mária. Ježiš je už mŕtvy, no Mária práve teraz najviac trpí. Máriina bolesť je ozvenou jej materskej lásky.

Pane Ježišu, je veľa otcov a mám, ktorí v sebe nerozvinuli alebo umlčali povolanie k rodičovskej láske. Bolesť vlastných detí prestala byť ich osobnou bolesťou. Prosíme ťa o pokoj a vzájomnú lásku v našich rodinách. Nech manželskí partneri pocítia novú radosť z ochotného sebadarovania pre dobro rodiny. Poteš rodičov, ktorí úprimne ľutujú, že siahli na život svojho počatého dieťaťa. Nech sa podľa svojich možností zapoja do duchovného zápasu za novú úctu k počatému životu.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Jozef z Arimatey si Ježišovo telo vypýtal od Piláta a s úctou ho uložil do hrobu. Pre mnohých iných to bola konečná bodka po nepríjemnom procese a mohli si vydýchnuť. Je pokoj a život ide ďalej. Akákoľvek úvaha o vzkriesení prípadu je pre jedných nepredstaviteľná, pre druhých smiešna a ďalším by mohla pripadať ako zlý sen. Stalo sa.

Pane Ježišu, mŕtve telá počatých detí sa považujú len za biologický odpad. Ten sa dá jednoducho a bez väčších výdavkov znehodnotiť. A život ide ďalej. Vraždenie nikdy nebolo také prepracované a uhladené. Poučení tebou však vieme, že pravda sa nerozloží ako telo a nedá sa ani spáliť. Dá sa len na nejaký čas umlčať. Sme tu, Pane Ježišu, aby sme vydali svedectvo o pravde. Prosíme ťa o múdrosť a vytrvalosť, aby sme vedeli pred svetom zrozumiteľne svedčiť o dôstojnosti a nekonečnej hodnote každého počatého človeka.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

Záver:

Ján Pavol II. končí svoju encykliku o hodnote ľudského života modlitbou:

Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien – obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar; aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen.

 

 

Na úmysel sv. Otca

Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu....

Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, a daj mu všetko o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.