Krst Krista Pána

V osobe Ježiša Krista nám už Boh nie je vzdialený, práve naopak, v jeho osobe sa nám nesmierne priblížil. O tom nám hovorí dnešná slávnosť krstu Krista Pána. Boh, ktorý bol ľuďom Starého zákona nesmierne vzdialený sa pri rieke Jordán ozval: „Ty si môj milovaný syn“.

Ježiš – milovaný syn Boha, nám podáva pomocnú ruku. Nerobí to panským spôsobom, ani zo zdvorilosti, povýšene, ani zhora, ale zamiešaný v zástupe. Postavil sa do zástupu hriešnikov, ktorí prichádzali z Jeruzalema, aby sa dali Jánovi pokrstiť krstom pokánia. Je jasné, že Ježiš žiaden krst pokánia nepotreboval, ale podriadil sa mu, aby nám ukázal, čo je správne, potrebné a čo najviac, že je nám neskutočne blízko.

Hneď toto jeho prvé verejné vystúpenie vyjadruje rozhodnutie, že bude s nami, že bude niesť spolu s nami naše bolesti a starosti. Pretrpí aj posledné muky smrti, aby aj smrti dal zmysel, aby dal nášmu koncu perspektívu a božskú nádej. Nepostavil sa na prvé miesto. Nezasadol v divadle sveta do čestnej lóže. Posadil sa medzi nás do hľadiska na tvrdú lavicu: s hriešnikmi sa dal pokrstiť, liečil chorých, kriesil mŕtvych, hladným dával chlieb, s mýtnikmi sedel za jedným stolom, medzi lotrami skončil svoj pozemský život – povieme žiadna úspešná kariéra v podnikaní ani v živote. V jeho osobe sa nám Boh tak priblížil, že s nami žije i umiera. Boh sa k nám priblížil.

Je otázkou na zamyslenie, či sa aj my približujeme k nemu, či jeho blízkosť znesieme, či sa o túto blízkosť snažíme, či o ňu vôbec stojíme, alebo sa od Boha vzďaľujeme. Lebo moderný človek je taký, že keď od nás niečo ťažké Boh žiada, povieme, to je nemožné, to sa nedá splniť… Keď sa naopak ukazuje Boh v malom dieťati v Betleheme, povieme, to je také detské, naivné, sladučké, už málo populárne či moderné.

Pre nás všetkých nech je životným zákonom, aby sme sa nevzdialili z jeho blízkosti. Aby sme hľadali jeho blízkosť cez všetko, čo nám Cirkev ponúka a ona neponúka toho málo. Kristus je nám blízko aj preto, že sa stal jedným z nás, a preto v nás sa musí znova stať človekom medzi ľuďmi. Veď sa narodil pre ľudí, aby nám ukázal cestu spasenia.