Kto som a čo sa odo mňa očakáva?

    Na takto položenú otázku niekto sa môže dostať do rozpakov a pýtať sa: Čo to vlastne odo mňa chcete?

    Chcem len pripomenúť, že tu nejde o lacnú hru, ale o hodnotu, ktorú často podceňujeme. Vy mladí a možno aj rodičia. Mať už birmovku za sebou a hotovo. A nedá sa to nejako bez bolesti (náročnosti) ?

    1. Preto je položená otázka: Kto som ? Som mladý muž. Muž? Nože, ako vyzeráš! Alebo dievča, ktoré ukazuje už črty mladej ženy a chce sa každému páčiť. Alebo som študent, Slovenka. Toto všetko ste, ale nemali by sne na niečo podstatné zabudnúť a aspoň v tejto chvíli by nás to malo napadnúť: Som kresťan katolík. Možno s tou vierou je tak všelijako. U niekoho skoro na bode mrazu, u niekoho na bode 3. stupňa a verím, že sú tu aspoň dvaja, u ktorých aj o niečo vyššie, ale teraz je príležitosť si to vylepšiť. Dôležité je v tejto chvíli pustiť sa do zápasu so sebou a neprehrať.

    Koľko je to rokov, čo ste boli prijatí Cirkvou krstom a uvedení do hodnosti kresťanov? 14- 15 rokov? Niečo viac alebo menej. Jestvujú o tom dokumenty: Zápis v matrike, fotografia, možno videozáznam a keby aj tých nebolo, je tu svedectvo rodičov, krstných rodičov a tí sa snažia vás popohnať dopredu – smerom k Bohu. No a preto, že v tom smere je odborník kňaz, animátor, tak ho tu máte pred sebou.

    Som teda kresťanom katolíkom , kresťankou katolíčkou. Zadarmo sme dostali túto hodnosť a je čas, aby sme sa osvedčili, či si to vážime. Predstavte si, žeby niekto pred vami zamával 100 €-kou a potom by ju bezmyšlienkovite roztrhal na franforce. Každý uzná, že by to urobil len blázon. Čosi podobné je s hodnotou kresťan. Stáva sa to. Iba s tým rozdielom, že ide o vyššiu hodnotu ako 100 €. Niekto šliape po svojom kresťanstve, že  aj zásluhou (ľahostajnosťou) rodičov tu dnes nie je. Iný má povrchný pohľad na birmovku a chce nejako  „bezbolestne“ preplávať a získať okrajovú záležitosť „odmenu“, nejaký darček. Pretože nechceme byť blázni, ktorí nepochopia svoje poslanie vo svete, zišli sme sa, aby sme za pomoci Cirkvi povyrástli. K tomu sú nevyhnutné seriózne vedomosti. A keby si niekto na nás predsa trúfol a fľochol by nám s posmešným pohľadom výraz blázon, tak to budeme považovať za vyznačenie, lebo sv. Písmo nás uisťuje: Radšej byť blázon v očiach tohto sveta ako byť bláznom v očiach Boha.

    Teda skúsme si uvedomiť, čo sa stalo tým, že sme boli pokrstení. Tu nešlo len o nejaké poliatie vody a už vonkoncom nie o nejakú hostinu, na ktorej sa možno váš otec opil, lebo sa mu narodil syn a jeho meno bude týmto pokračovať ďalej. Išlo o niečo oveľa viac: Nevinný človek, ktorý bol zároveň Boží syn, položil život za teba, mňa, aby sme mali nádej na krajší život. Teda krv nevinného tiekla, aby som sa mohol nazvať kresťanom. A ja o tom musím vedieť a nielen to. Z toho vyplýva aj záväzok voči nemu. Mojou úlohou je vyznávať kresťansko- katolícku vieru.

    2. Očakáva sa odo mňa, aby som vám túto hodnotu priblížil a vy, aby ste pochopili, že nastupujete proces, v ktorom sa má osvedčiť vaše kresťanstvo. Či je schopné rásť do nádherných rozmerov, alebo nebodaj... Nuž, tak mimochodom, čo si o sebe myslíte: Môže sa niekto na vašej viere povzbudiť, alebo ste ako ten žobrák pri ceste, ktorému stačí niekoľko vyžobraných korún, aby ich vzápätí išiel premárniť? Dôležité je, aby Ježiš Kristus nebol nejakou neznámou postavou z dejín, ale aby ste objavili voči nemu vzťah. Ten najkrajší vzťah, ktorý vyjadrujeme najvzácnejším slovom: láska. Verte, zaslúži si to!

 

  1. Kto som? Som kresťan katolík (Alebo akého si náboženstva?)
  2. Ako som sa stal kresťanom katolíkom? Tým, že som bol pokrstený. Je to zaznamenané v krstnej knihe vo farnosti, kde som prijal sviatosť krstu.
  3. Ako som získal hodnosť kresťana ? Tým, že za mňa zomrel na kríži Ježiš Kristus. Na to často zabúdame a nevieme si to do dôsledkov zvážiť.
  4. Čo sa odo mňa očakáva ? Pozitívny vzťah.

Čo robiť, ak sa ma zmocní malomyseľnosť alebo nechuť ? Nevzdať sa, zapnúť vôľu na plné obrátky a tým dokázať lásku k Ježišovi. Láska sa skúša v utrpení.