Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru

Čo asi pohlo Ježiša a Máriu k tomuto prvému zázraku – bol to súcit nášho Milosrdného Boha a jeho Matky. Všetky Ježišove zázraky sú poznačené jedným spoločným znakom – teda, že Boh všetko premieňa na lepšie. Čo iné by sme vlastne mohli čakať od toho, ktorý pozná naše nedostatky a potreby a pritom sám je najvyššie a dokonalé Dobro, a preto dokáže robiť len dobro?

Ježiš, keď premieňa vodu na víno, robí z vody čosi kvalitnejšie. Môžeme v tom vidieť aj prísľub toho, že raz premení víno na svoju krv a to preto, aby nám, ktorí ju prijímame, začal v ľudských žilách kolovať Boží život a v ľudskom srdci Božia láska a milosrdenstvo, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme. A nezdá sa vám, že ak ho prijímame, je medzi nami akosi viac svetla a tepla?