LÚČ vydáva nový Modlitebník Úcta k Sedembolestnej Panne Márii

Na Slovensku prebieha Rok Sedembolestnej Panny Márie. Vydavateľstvo LÚČ pri tejto príležitosti vydalo druhé doplnené a prepracované vydanie modlitebníka Úcta k Sedembolestnej Panne Márii.

Upozorňujeme na aktuálne doplnenie a zmeny oproti prvému vydaniu (z roku 1993): vyhlásenie Roka Sedembolestnej biskupmi Slovenska z 1. januára 2014; Dekrét o vyhlásení Sedembolestnej Panny Márie KBS z 21. novembra 2013; Dekrét o možnosti získať úplné odpustky v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie Apoštolskou Penitenciáriou z poverenia Svätého Otca Františka; Modlitbu posvätného ruženca k Sedembolestnej a imprimatur dané bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským 24. januára 2014.

Podľa apoštolskej exhortácie Pavla VI. Ma­riánsky kult obsahuje základné znaky úcty k Panne Márii, ktoré majú trojičný, kristologický a ekleziálny, čiže cirkevný charakter. Modlitebník Úcta k Sedembolestnej Panne Márii sleduje tieto podmienky, aby ľu­dové pobožnosti skutočne mali pevný základ v liturgii a Písme, a tak správne viedli Boží ľud k pravým duchovným hodnotám a vrcholu kultu – k liturgii (z úvodu Vincenta Malého).