MÁJ - mesiac Matky i matiek

 

Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré človek dostal: dar starostlivej a milujúcej matky. Tohto roku navyše pripadá Deň matiek na výročný deň prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime.

Už z biblickej správy o stvorení sveta vieme, že každé dobro pochádza od Boha. Voči prvým ľuďom sa prejavoval ako starostlivý otec a najlepší priateľ a túto výnimočnú lásku neodoprel človekovi ani po páde do hriechu. Ba naopak, prisľúbil mu, že ho z otroctva hriechu vyslobodí. Svojou všemohúcou láskou pozval človeka, aby spolupracoval na Božom pláne vykúpenia. Umožnil Panne Márii, aby sa stala matkou Božieho Syna. A ona túto úlohu nielen prijala, ale ju aj dôsledne, vytrvalo a trpezlivo plnila. Nebola Ježišovi Kristovi milujúcou matkou len pri radostných udalostiach, ale aj pri tých najbolestnejších a práve preto mohla potom prijať aj odmenu večnej slávy v nebi po pravici svojho osláveného Syna.

Ochotným súhlasom s Božím plánom dáva Panna Mária kresťanským matkám príklad hodný nasledovania a istotu, že sa oplatí dať nabok všetky svoje osobné plány a prijať Božiu ponuku, hoci to niekedy môže vyžadovať aj riziko obety vlastného života. Za všetky prípady aspoň jeden: Matka v pokročilom štádiu vážnej choroby napriek jednoznačnému naliehaniu lekárov nepristúpi na umelé ukončenie tehotenstva. Už vopred prijíma bolestnú istotu, že nebude schopná sama vziať dieťa do náruče. Narodí sa jej krásny a zdravý syn. O niekoľko mesiacov matke odsúhlasí lekár potrebné lieky len preto, lebo je matkou malého dieťaťa. A ona to komentuje takto: „Najprv som zachránila ja jeho, teraz on zachraňuje mňa...“

Je ťažké nájsť vhodné slová, aby sme mohli vyjadriť hlbokú vďačnosť všetkým matkám, ktoré svoje materstvo prijali ako pravé poslanie od Boha a usilujú sa svojim deťom odovzdať ten nenahraditeľný cit lásky, ktorý človeka bezpečne sprevádza ako anjel strážca počas celého pozemského života a vlieva tak potrebnú dôveru v človeka i v Boha. A preto prijmite, drahé mamičky, aspoň to jednoduché, ale vrúcne ďakujeme za všetkých vašich synov a dcéry, ktorí vám nikdy nebudú môcť dostatočne prejaviť svoju vďačnosť a lásku. A súčasne vás prosíme: sprevádzajte nás po kľukatých cestách života svojimi modlitbami a obetami, ktoré tak potrebujeme, aby sme vám vo svete nielen nerobili hanbu, ale aby sme raz spolu s vami dosiahli podobnú odmenu, akú získala po boku svojho Božského Syna - vernosťou svojmu poslaniu - najlepšia zo všetkých mám.