Májové lásky kresťanov

Hovorí sa, že máj je lásky čas. Určite je tomu tak. Rozkvitnutá príroda, nádhera a vôňa kvetín, prvé plody ovocia – to všetko je skvelým prostredím na príjemné prechádzky, aj tie okolo pliec či za ruky. Pokúsme však spoločne pouvažovať o dvoch špeciálnych láskach nás kresťanov-katolíkov: k Pánu Bohu a k Panne Márii.

Na Turíce oslávime zosobnenú Lásku nebeského Otca a Jeho Syna Ježiša Krista, ktorou je Duch Svätý. Vďaka Duchu Svätému sa Cirkev neustále buduje, oživuje a posväcuje. Prejavom lásky ku Kristovi je aj spôsob, akým sa zúčastňujeme na omši.

Duch Svätý je dôvodom aj našej druhej lásky, ktorou je Matka matiek, Panna Mária. Ona sa pod vplyvom Ducha Svätého stala Kristovou Matkou. A hoci je Ježiš jediným synom Panny Márie, jej duchovné materstvo sa rozprestiera na všetkých ľudí, ktorých prišiel Ježiš spasiť (Katechizmus, 501).

Jedna májová nedeľa (dnešná) je osobitne venovaná pozemským matkám – Deň matiek, všetky májové dni sú venované presvätej Matke. Nezabudnime si uctiť obe: pozemskú matku i nebeskú Matku.

Úcta k pozemskej matke sa prejavuje vďačnosťou, ochotou, v detskom veku poslušnosťou, v dospelom veku zodpovednosťou, poskytovaním pomoci v rokoch staroby a v čase choroby (Katechizmus, 2215-18).

Úcta k nebeskej Matke sa prejavuje osvojovaním si jej štýlu života a modlitbami, ktorými sa utiekame pod jej ochranu. Preto denne opakujeme: Zdravas’, Mária!