Máme nového pána farára a zároveň dekana dekanátu Košice-východ

Ostatné dve nedele boli v našej farnosti rušnejšie ako inokedy. Dôvodov bolo hneď niekoľko. Pred dvoma týždňami sme po pätnástich rokoch vyprevadili pána farára Blažeja do novej farnosti a minulú nedeľu sme privítali nového kňaza, Mgr. Stanislava Strončeka.

Svoju prvú nedeľnú svätú omšu slúžil vo farskom kostole spolu s pomocným biskupom Mons. Markom Forgáčom, ktorý ho uviedol do funkcie farára ruskovskej farnosti zároveň dekana dekanátu Košice-východ. Na svätej omši, ktorá mala formulár zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda, otec biskup v homílii vyzdvihol odvahu solúnskych bratov vydať sa na cestu, snahu priblížiť sa ľudu, ku ktorému boli vyslaní, a v neľahkej dobe mať nadhľad. Tak, ako by sme to očakávali aj od kňaza.

Bohatý nedeľný program pokračoval prvou odpustovou slávnosťou v našej farnosti k úcte sv. Petra a Pavla v Olšovanoch, ktorým je zasvätený najstarší kostol v našej farnosti a zároveň jediný, ktorý nemá mariánske patrocínium. Pán dekan sa tu, ako nováčik, zhostil úlohy hlavného celebranta aj kazateľa. Odpustová slávnosť je vždy dôvodom na stretnutie širšej rodiny, v kostole sa tak zíde väčšie spoločenstvo ako v bežnú nedeľu. Pán dekan aj Olšovanci preto mali jedinečnú možnosť na vzájomné otestovanie.

Na začiatku služby v našej farnosti vyprosujeme novému pánovi dekanovi  múdrosť svätých Cyrila a Metoda, pokoru svätého Petra, horlivosť svätého Pavla a ochotných farníkov so „zmyslom pre Božie veci“. Lebo kňaz a spoločenstvo veriacich sa bez seba nezaobídu. Navzájom sa potrebujú. Veľmi výstižne a pravdivo to vystihol titulok zaujímavého rozhovoru s jedným kňazom, ktorý sa počas týždňa objavil na internete: „Nikto nemá takú dobrú duchovnú kondičku, aby výstup do neba zvládol sám.“. 

Okrem toho, že je pán dekan naším duchovným otcom, je oficiálne (pravdepodobne najčerstvejším) Ruskovčanom. Vieme o ňom, že má v Ruskove dokonca trvalý pobyt. S deťmi a mladými už stihol absolvovať aj cyklotúru po okolí. Zatiaľ nám o sebe veľa neprezradil preto sme využili príležitosť a poskytli mu priestor, aby nám o sebe povedal viac....

 

Môj životný príbeh sa začal písať v jeden zimný deň v roku 1965 v obci Nemcovce, okres Bardejov. Narodil som sa do mnohopočetnej rodiny ako ôsme dieťa v poradí. Po mne ešte nasledovali ďalší dvaja súrodenci. Po peknom detstve na dedine som nastúpil do školy v Košiciach a po jej absolvovaní som sa zamestnal v Inžinierskych stavbách. Potom som študoval na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.

Niekoľko rokov na to som sa rozhodol pre kňazské povolanie a nastúpil som do kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Za kňaza som bol vysvätený v jubilejnom roku 2000.

Moja kňazská služba začala vo farnosti Zborov, kde som ako kaplán pôsobil 4 roky. Jeden mesiac som bol vo farnosti Košice – Dóm sv. Alžbety. Odtiaľ som bol na 11 mesiacov  preložený do farnosti Prešov - Sekčov, kde som opäť pôsobil ako kaplán. Odtiaľ som bol v roku 2005 preložený do farnosti sv. Štefana v Kostoľanoch nad Hornádom. V tejto farnosti som 15 rokov pôsobil ako farár a posledných 8 rokov aj ako dekan dekanátu Košice - východ.

Teraz sa začína nová etapa mojej kňazskej služby na novom pôsobisku vo farnosti Ruskov, na ktorú sa veľmi teším.

Váš duchovný otec

 

P.S. Fotografie z uvedenia do úradu aj cyklotúry si môžete pozrieť vo fotogalérii.