Matka Cirkev

Sú Turíce a ty, matka Cirkev, oslavuješ narodeniny. Sme tvoje deti a chceme ti blahoželať. Nemôžeme však nevidieť, čo si prežívala vo svojej mladosti, keď ťa mocní tohto sveta chceli násilným spôsobom zničiť. Mnohí dokázali svoju vernosť, mnohí odišli – zo zbabelosti, zo strachu... Často si musela znášať to, že sa zlyhanie tvojich detí pripisovalo tebe. Je už údelom matiek, že sú „zodpovedné“ za to, čoho sa dopustili ich deti.

Si poznačená vráskami, lenže v tvári si vôbec nezostarla. Objavujeme tvoj tajomný mladistvý šarm a dobrotivosť typickú pre dobré matky. Nemôžeme nevidieť, že si počas svojho života musela byť svedkom množstva pádov svojich detí, sklamaní... Sila matky akoby však nemala hraníc. Tvoji synovia a tvoje dcéry sa často hádali, niekedy ťa dokonca zradili.

Priznávame, že sami nevieme, ako máme nájsť cestu cez húštinu dejín do tvojej prítomnosti. Kdeže si skutočne? Tam, kde sa tvoje deti usmievajú a kde si navzájom odpúšťajú, kde veria a tvoria spoločenstvo, kde hlásajú evanjelium a modlia sa? Kde si navzájom pomáhajú a sú k sebe solidárni? Alebo tam, kde kladú odpor a protestujú?

Je dosť ťažké udržiavať s tebou neustály kontakt. Vieme však, že patríme do rodiny, kde sa môžeme cítiť doma. Niektoré deti sa k tebe obrátili chrbtom. A ty ich napriek tomu pokladáš za svoje. Vrátia sa k tebe?

Pozornosť mnohých ľudí sa v našich časoch upiera na teba. Niekedy počujeme. Kristus áno, Cirkev nie. Mnohí ohŕňajú nosom nad tradičnou Cirkvou, ktorú vnímajú ako plnú chýb, nedostatkov a nepochopenia. Jedni ťa chvália, iní odmietajú, kritizujú, poukazujú na chyby, ktorých si sa dopúšťala v minulosti i prítomnosti. Niektorí sa domáhajú demokracie, iní trpia tým, že si sa príliš prispôsobila požiadavkám sveta, Ďalší sa hnevajú, že si im veľmi vzdialená. Pre ľudí väčšinou predstavuješ inštitúciu ako mnohé iné – teda aj obmedzovanie slobody. Mnohí majú voči tebe výhrady preto, že od teba očakávajú – a právom – viac ako od iných inštitúcií. Niektorí vlastne proti tebe nič nemajú, chcú len, aby si im už dala pokoj.

Pre druhých, a je ich dosť, si mladá a nachádzajú v tebe svoju nádej i budúcnosť. Dnes chceme patriť k tvojim gratulantom, ktorí v tvojej blízkosti hľadajú pôvodné nadšenie. Vďaka, matka Cirkev! Vieme, že ako milujúca matka nepotrebuješ našu vďaku. Dávaj ju však ďalej tomu, v duchu ktorého žiješ.