Milión detí sa modlí ruženec

Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec,
svet sa zmení

Tieto slová sv. Pátra Pia sa v utorok 18. októbra premenili v mnohých kostoloch, školách, spoločenstvách a rodinách na obrovskú nádej. Vďaka modlitebnej iniciatíve pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi sa v tento deň spojili deti na celom svete, aby sa s úprimnosťou vlastnou len im modlili ruženec za jednotu a mier.

Pravdepodobne si sami ešte celkom neuvedomujú, ako veľmi ľudstvo potrebuje veriť, že má zmysel vytrvalo a s dôverou prosiť o pokoj vo svete, že milosrdný Boh má všetko vo svojich rukách a môže premeniť akékoľvek utrpenie a nespravodlivosť na radosť. Ešte nevedia, akú moc majú ich nohy a ruky, keď kľačiac na kolenách držia ruženec, a ústa, keď s vážnosťou odriekajú Zdravas za Zdravasom. My dospelí to však vieme, preto im ďakujeme, že prišli a umožnili nám pridať sa k ich modlitbe. Ako deti jedného Otca sme vytvorili krásne spoločenstvo, aby sme vedení Duchom Svätým a v spoločnosti našej nebeskej mamky Márie obetovali krátku chvíľu dňa na správnu vec, a stali sa tak aspoň jedným zrniečkom z milióna.

Fotečky nájdete vo fotogalérii.