Misionári milosrdenstva

Pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva vyslal Svätý Otec František do celého sveta 1 071 misionárov milosrdenstva. Majú za úlohu „ohlasovať radosť z odpustenia“ a oslobodzovať od takých trestov za hriechy, ktoré sú podľa kánonického práva za normálnych okolností vyhradené len Svätej stolici. Pri tejto príležitosti prinášame otázky a odpovede o misionároch milosrdenstva.

Kto sú misionári milosrdenstva a o nich rozhodol?

Misonári milosrdenstva sú kňazi, spovedníci z celého sveta, vyslaní na základe rozhodnutia Svätého Otca Františka osobitným spôsobom sprostredkovať veriacim Božie milosrdenstvo. Majú byť “znamením materinskej starostlivosti Cirkvi o Boží ľud” a umožniť “všetkým zažiť opravdivé stretnutie, plné ľudskosti, z ktorého vyviera oslobodenie, zodpovednosť za prekonanie prekážok a začatie nového krstného života” (Misericordiae Vultus 18).

Kto ich vybral?

Ich výber bol zverený Pápežskej rade pre novú evanjelizáciu, ktorú vedie arcibiskup Mons. Rino Fisichella. Rada tento výber konzultovala s rehoľnými predstavenými alebo biskupmi jednotlivých kňazov. Pôvodne stanovený počet 800 misionárov postupne zvýšili až na 1071. Vyše 700 z nich bolo osobne prítomných na slávnosti v Ríme, počas ktorej ich Svätý Otec vyslal do celého sveta, aby začali konať zverené poslanie.

Ktorí sú zo Slovenska?

Prinášame ich zoznam:

Kapucíni na Slovensku

br. Félix Ján Tkáč OFMCap. (Bratislava – Rača)
br. Damián Marian Szulowski OFMCap. (Bratislava)
br. Jakubrafael Patay OFMCap. (Žilina)
Rehoľa menších bratov – františkánov
br. František Xaver Olbert OFM (Trnava)
br. Juraj Andrej Mihály OFM (Bratislava)
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi
P. Michal Zamkovský CSsR (Podolínec)
P. Peter Hertel CSsR (Kostolná – Záriečie)
P. Jozef Mihok CSsR (Banská Bystrica – Radvaň)
Z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa dostal mandát aj o. František Boldy, ktorý má pôsobisko v Českej republike vo Frýdku-Místku.

V čom spočívajú ich hlavné úlohy?

Misionári majú byť osobitnými ohlasovateľmi Božieho milosrdenstva, a to tak prostredníctvom kazateľskej činnosti ako aj cez vysluhovanie sviatosti zmierenia. Budú o milosrdenstve kázať v chrámoch, na ľudových misiách a rôznych podujatiach mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a zároveň budú Božie milosrdenstvo sprostredkovať vo svätej spovedi.

Aké majú právomoci a kto im ich udelil?

Z poverenia Svätého Otca majú títo kňazi právomoc snímať aj také tresty za hriechy, ktoré sú za bežných okolností rezervované Apoštolskej stolici. Medzi takéto skutky patrí zneuctenie Eucharistie, prezradenie spovedného tajomstva, rozhrešenie spoluvinníka v oblasti šiesteho Božieho prikázania, konsekrácia biskupa bez mandátu Apoštolskej stolice a fyzické napadnutie Svätého Otca.

K tomu možno dodať, že nielen misionári milosrdenstva, ale všetci spovedajúci kňazi môžu počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva snímať exkomunikáciu z osôb, ktoré sa dopustili hriechu potratu. Sňatie tejto exkomunikácie je totiž za bežných okolností podľa predpisov Kódexu kánonického práva rezervované biskupovi.