Misionári zo Sekčova

 

Koho si predstavíme, keď sa povie misionár? Obyčajne unaveného kňaza alebo rehoľnú sestru  ďaleko v Afrike, ktorí držia okolo pliec nejakého černoška, skláňajú sa k lôžku s vychudnutým detským telíčkom, slávia sv. omšu vo veľmi skromných podmienkach.... O tomto obraze misionára nikto nepochybuje.

A ako sa vám pozdáva obraz misionára zo sídliska v teniskách, rifliach a s gitarou v ruke? Presne takých sme mali možnosť zažiť v misijnú nedeľu – 23. októbra. Chlapci a dievčatá prišli už v sobotu spolu s bývalým p. kaplánom Matúšom a podľa Kristovho „choďte a hlásajte“ nám v krásnych pesničkách priniesli posolstvo viery, nádeje a lásky spôsobom vlastným len mladým. Zo srdca im ďakujeme.