Modlitba – dotyk so živým Bohom

Byť kresťanom bez modlitby je úplne nemožné. Ani vzťah lásky medzi chlapcom a dievčaťom nefunguje, keď si nikdy nehovoria milé slová, nevymieňajú si nežnosti a nanovo si neprejavujú vzájomný záujem.  Ani s Bohom nemôže človek žiť, ak denne nevyhľadáva jeho blízkosť.

Pri modlitbe sa ukazuje, že Boha skutočne hľadá iba ten, kto sa odhodlá  ku konkrétnym krokom. Všetkým, ktorí to so živým vzťahom k Bohu myslia naozaj vážne, môže veľmi pomôcť „Malá škola modlitby“, ktorá znie takto:

Rozhodni sa

Boh nás chcel ako slobodných ľudí a takými nás aj stvoril. Ak chceš, rozhodni sa, že sa staneš človekom modlitby a že si začneš vytvárať vzťah k Bohu. Rozhodni sa vedome: vtedy a vtedy sa chcem modliť. Už večer sa rozhodni, že sa ráno pomodlíš, a už ráno sa rozhodni, že večer zakončíš deň modlitbou.

Buď verný v maličkostiach

Mnohí sa začínajú modliť s veľkými predsavzatiami. Po chvíli sa im však nedarí a myslia si, že sa nevedia modliť. Začni s tým, že si pevne stanovíš krátku chvíľu na modlitbu a verne ju dodržiavaj! Potom môže tvoja túžba i modlitba narastať podľa toho, ako ti to budú čas a okolnosti dovoľovať.

Nájdi si čas na modlitbu

Modliť sa znamená bedlivo vnímať Božiu náklonnosť ku mne. U Boha nemusíš žiadať o audienciu. Na čas modlitby jestvujú tri kritériá, ktoré ti môžu pomôcť. Urči si pravidelný čas (dobrý návyk pomáha), pokojný čas (často je to ráno alebo večer) a vzácny čas, ktorý by si chcel mať pre seba, ale o ktorý sa zároveň môžeš podeliť (nie časový „odpad“).

Priprav si vhodné miesto

Miesto, na ktorom sa modlíš, ovplyvňuje tiež tvoju modlitbu. Nájdi si preto miesto, kde sa môžeš dobre modliť. Pre mnohých je to okraj postele alebo písací stôl, iným pomáha, keď si vytvoria vlastné modlitbové miestečko, ktoré je pre nich pripomienkou a pozvaním: malý stolček alebo kľačadlo, koberček; k modlitbe môže pobádať ikona, svätý obrázok, sviečka, Sväté písmo alebo modlitebná knižka.

Vytvor si zo svojej modlitby rituál a daj mu štruktúru

Bude ťa stáť veľa úsilia premôcť sa každý raz na modlitbu. Urči svojej modlitbe presný poriadok. Nebude ťa to obmedzovať, ale pomôže ti to, aby si nemusel každý deň premýšľať, či a ako sa budeš modliť. Skôr ako sa začneš modliť, uvedom si Božiu prítomnosť, a aj po modlitbe si ešte dopraj trochu času, aby si sa Bohu poďakoval a vyprosil si jeho požehnanie.

Modli sa celou bytosťou

Modlitba nie je len záležitosťou myšlienok a slov. V modlitbe sa môže s Bohom zjednotiť celý človek: tvoje telo, vnútorné i vonkajšie vnímanie, tvoja pamäť i vôľa, myšlienky a pocity alebo sen z predchádzajúcej noci. Niekedy ti dokonca aj roztržitosť poskytne dôležitú informáciu to tom, čo je pre teba skutočne dôležité, čo hýbe tvojím životom a čo ťa zaujíma. Aj to môžeš doslova predniesť Bohu a zložiť mu k nohám. Aj keď ti počas modlitby napadne, že musíš niečo zariadiť a nechceš na to zabudnúť, môžeš si to zapísať na lístoček a potom sa zasa môžeš pokojne vrátiť k modlitbe.

Modli sa rozličnými spôsobmi

Objav a rozvíjaj v sebe rozličné spôsoby modlitby, ktoré môžeš obmieňať podľa času, nálady a momentálnej situácie. Môže to byť ústna modlitba iného človeka, s ktorou sa stotožníš; osobná modlitba s vlastnými prosbami; modlitba slovami Svätého písma (napríklad z liturgického čítania daného dňa); modlitba srdcom, pri ktorej sa s každým nádychom opakuje krátke zvolanie alebo Ježišovo meno; vnútorná modlitba, pri ktorej človek navonok i vnútri mlčí a počúva...

Využi príležitosť

Môžeš tiež využiť príležitosti, ktoré sa ti ponúkajú, a modliť sa priebežne (použi napr. strelné modlitby, prosby, krátke vďakyvzdania alebo chvály); na to je vhodný čas, keď na niekoho čakáš, keď cestuješ v autobuse, vo vlaku alebo v aute (netreba si hneď púšťať hudbu), prestávka medzi vyučovacími hodinami, návšteva kaplnky alebo kostola, keď sa vraciaš domov.

Pusť Boha k slovu

Modliť sa zároveň znamená počúvať, čo Boh hovorí. Boh najjasnejšie hovorí slovami Svätého písma, ktoré sa v Cirkvi čítajú deň čo deň. Hovorí tiež v Tradícii Cirkvi a cez svedectvo svätých. A takisto hovorí – často v skrytosti – v srdci každého človeka, napríklad v hlase tvojho svedomia alebo prostredníctvom tvojej vnútornej radosti. Sväté písmo prepožičiava Božiemu slovu hlas, a tak ho môže naše srdce počuť. Keď sa modlíš, pusť Boha k slovu. Vytvor si k nemu dôverný vzťah, aby si sa naučil rozlišovať jeho hlas od všetkých ostatných hlasov a spoznávať jeho vôľu.

Modli sa s pozemskou i nebeskou Cirkvou

Ten, kto sa modlí, začleňuje sa do veľkého modlitbového spoločenstva, ktoré siaha od zeme po nebo a spája ľudí žijúcich na zemi s anjelmi, so svätými, ako aj s nespočetným zástupom tých, ktorí už prebývajú u Boha. Modliť sa znamená tiež prihovárať sa jeden za druhého. Preto je dobré, aby si sa nemodlil iba sám, ale, keď je to možné, aj s druhými: s rodinou, priateľmi, so svojím farským spoločenstvom – a so svätými. Môžeš ich prosiť o príhovor, pretože ľudská solidarita modlitby pred Bohom sa nemôže prerušiť smrťou.

Dve najdôležitejšie modlitby na svete sú „Otčenáš“ (lebo sám Ježiš nám jeho slová vložil do úst) a „Zdravas‘ Mária“ (lebo začína slovami, ktorými Boží anjel ohlásil, že Kristus sa stane človekom).  Nemal by existovať deň, v ktorý by si nesiahol po týchto modlitbách – ani jeden v celom tvojom živote.