Modlitba Jána Pavla II. k Panne Márii

 

 Ó, Mária,

úsvit nového sveta,

Matka žijúcich,

tebe zverujeme vec života:

zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy

detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet,

chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,

mužov a žien – obetí neľudského násilia,

starých a chorých zabitých z ľahostajnosti

alebo z nepravého súcitu.

Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna

dokázali otvorene a s láskou ohlasovať

ľuďom našej doby

Evanjelium života.

Vypros im milosť, aby ho prijímali

ako stále nový dar,

aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia

po celý život,

vypros im odvahu, činné a vytrvalé

svedectvo o ňom,

aby mohli budovať

so všetkými ľuďmi dobrej vôle

civilizáciu pravdy a lásky

na česť a slávu Boha Stvoriteľa,

ktorý miluje život.