Modlitba k Duchu Svätému

 

Príď, Duchu Svätý,

premeň naše vnútorné napätie na svätú slobodu,

premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho,

premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru,

premeň náš strach na neochvejnú vieru v teba,

premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti,

premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo,

premeň našu ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť,

premeň našu noc na tvoje svetlo,

premeň zimu našich duší na tvoju jar.

Vyrovnaj naše krivé cesty.

Vyplň našu prázdnotu.

Očisť nás od pýchy.

Prehĺb našu pokoru.

Rozpáľ v nás lásku.

Uhas v nás zmyselnosť.

Daj, aby sme videli seba, ako nás ty vidíš,

aby sme mohli poznať teba, ako si to prisľúbil

a boli šťastní pri tvojom slove:

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Amen.