Modlitba k sv. Ondrejovi

 

Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia
osvecoval mysle a privádzal srdcia k láske a pravde.
S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva,
objímajúc kríž, na ktorom si položil svoj život.
Vypros nám milosť milovať námahu,
kríže a utrpenia tejto zeme,
aby sme skrze ne stále istejšie
kráčali k večným dobrám neba.
K tebe, sv. Ondrej, sa utiekame
ako k nášmu nebeskému patrónovi,
aby si nám svojím orodovaním pomohol
nadchnúť sa a vytrvať v dnešných časoch
v takom apoštolskom nadšení a hrdinskom mučeníctve,
v akom si ty dosvedčil svoju dôveru a lásku k nášmu Pánovi.
Pomôž našim rodinám, farnostiam a celej našej arcidiecéze,
aby sme stále viac túžili po svätosti života a dosvedčovali to
naším každodenným úsilím a odvahou vo vinici Pánovej.
Skrze tvoj príhovor nech je v živote Cirkvi milovaný, zvelebený
a oslávený Trojjediný Boh, teraz i naveky. Amen.