Modlitba k Svätej rodine

 

Pane Ježišu, väčšinu svojho pozemského života si strávil v chudobnom nazaretskom dome, poslušný svätému Jozefovi a Panne Márii, čím si posvätil rodinu a dal si nám ju za vzor.

Požehnávaj našu rodinu, ktorá sa ti s dôverou zasväcuje. Chráň ju a posilňuj v bázni voči tebe,  zachovávaj v nej obetavú lásku a domáci pokoj, aby sa vždy viac podobala svätému vzoru nazaretskej Rodiny.

Panna Mária, láskavá Matka, prihováraj sa za naše rodiny, aby boli vždy ohniskom viery a nádeje.

Svätý Jozef, hlava svätej rodiny, ochranca Ježiša a Márie, nauč nás v rodine spoločne sa modliť, svedomite pracovať i trpezlivo znášať ťažkosti a kríže pre našu spásu i spásu našich blížnych.

Svätá rodina, ochraňuj nás.

Amen.