Modlitba odovzdanosti

Odovzdávam ti, Pane, svoj život; urob ho plodným.

Odovzdávam ti, Pane, svoju vôľu; urob ju identickú s tvojou.

Vezmi si moje ruky; urob ich objímajúcimi.

Vezmi si moje srdce; rozpáľ ho.

Vezmi si moje nohy; nech sa nikdy neunavia.

Vezmi si moje oči; urob ich priezračnými.

Vezmi si moje sivé chvíle; urob ich novými.

Vezmi si moju únavu; urob ju svojou.

Vezmi si moje chodníčky; urob ich svojou cestou.

Vezmi si moje lži; urob ich pravdou.

Vezmi si moju smrť; urob ju životom.

Vezmi si moju poslušnosť; urob ju svojím potešením.

Vezmi si moju ničotu; urob znej, čo len chceš.

Vezmi si moju rodinu; urob ju svojou.

Vezmi si mojich priateľov; urob ich svojimi.

Vezmi si moje hriechy; môj nedostatok lásky, moje neustále sklamania. Všetko to premeň.

Vezmi si moje kríže a nechaj ma lietať.

Vezmi si moje zoschnuté kvety a nechaj ma byť slobodný.

Obnov ma v dávaní, v radosti darovania, v bezhraničnom potešení odovzdať svoj život, opotrebovať sa v tvojej službe. Amen.