Modlitba sedembolestného ruženca

Verím Boha, Sláva, Otče náš, Zdravas Mária milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás

úctu k Sedembolestnej Matke,

dôveru k Sedembolestnej Matke,

lásku k Sedembolestnej Matke.

 

Tajomstvá:

1. Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.

2. S ktorým si do Egypta utekala.

3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.

4. Ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste

5. Ktorého si videla na kríži umierať.

6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.

7. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.

 

Každé tajomstvo sa modlí:

Otče náš....Zdravas 7x....Sláva....

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný hlboko mi v srdce vtlač.

Po poslednom tajomstve sa modlí: 3x Zdravas Mária...Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala.

Svätá Mária...

Modlime sa: Prosíme ťa Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon.

Amen.