Modlitba za moje dievča

 

Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto dievča.

Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so mnou dobre.

Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil.

Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia.

Daj, aby mi bola verná a milovala ma čistou láskou.

Nech v službe našej budúcej spoločnej rodine nájde svoju najdôležitejšiu úlohu tu na zemi.

Nech sa necíti byť zaviazaná záväzkami ženy a matky, ale nech nájde v ich vernom plnení svoje šťastie a pokoj.

Daj, aby bola trpezlivá, tichá, láskavá, aby vniesla do rodiny Boží pokoj.

Mária, nech Teba nasleduje a ako Ty nech plní ochotne a s radosťou Božie plány.
Amen.