Modlitba

 

Mladý muž hovorí mudrcovi: „Si majster v modlitbe. Nauč ma modliť sa, aby som mal úspech v živote.“ Mudrc mu povedal: „Vezmi tento špinavý drôtený kôš a prines v ňom vodu!“

Mladý muž šiel k studni, nabral vodu a niesol ju k mudrcovi. Kým k nemu prišiel, voda mu z koša vytiekla. Mudrc mu povedal: „Choď a prines v koši vodu!“ Mladý muž sa vybral po vodu, ale výsledok bol ten istý. To sa opakovalo niekoľkokrát, až kým mladého muža neprešla trpezlivosť. Mudrcovi povedal: „To sa nedá. Veď vidíš, že z koša vždy všetka voda vytečie.“

Na to mudrc povedal: „Tak je to aj s modlitbou. Vodu si mi v koši nedoniesol, ale drôtený kôš, ktorý bol predtým špinavý, je teraz čistý. To isté sa deje, keď sa modlíš.  I keď nemáš skúsenosť, že ti z modlitby niečo ostalo, modlitba ťa očistila.“

Stephan Roder: Modlitba ide pod kožu