Modlitby matiek

V dôvere, že On môže všetko

Popoludnie ostatnej nedele sa na prvý pohľad ničím neodlišovalo od mnohých iných, ktoré sme doteraz prežili. No na druhý, ho nie je možné pomenovať inak, ako výnimočné. Niektorí z nás ho strávili v radostnej atmosfére Národného pochodu za život, ktorého hlavnou myšlienkou bola výzva k ochrane nenarodených. Niektorí (zväčša mamky, no videli sme aj otcov) prijali pozvanie a prišli do farského kostola, aby sa modlili za svoje deti, krstné deti, duchovné deti... Určitý čas sme tak boli duchovne spojení najkrajším darom aký sme mohli dostať od nášho nebeského Otca – deťmi.

Milé mamky, ďakujeme, že ste s láskou prijali svoje deti a vychovávate ich k úcte k životu. Ďakujeme vám, že sa o nich staráte a modlíte sa za nich, aj za ich deti. V nedeľu vás bolo vo farskom kostole celkom dosť (hlavne tých starších) a prišli ste aj z filiálok. Vytvorili ste spoločenstvo, aby ste ich pred Oltárnou sviatosťou odovzdali Bohu s dôverou, úprimnosťou, nádejou, pokorou a úctou. Všetky ste prosili predovšetkým za svoje deti, no vďaka Duchu Svätému, ktorého ste na začiatku stretnutia vzývali, bola sila spoločnej modlitby priam hmatateľná. Nádherné. Ste mladým mamičkám veľkým príkladom. 

Úprimné ďakujeme vyslovujeme mamkám, ktoré nám toto stretnutie sprostredkovali. Veríme, že bolo prvým semienkom, ktoré raz prinesie v našich rodinách bohatú úrodu.