Myšlienky pápeža Františka k slávnosti „Nanebovzatia Panny Márie“

“Keď človek vkročil svojou nohou na Mesiac, bola vyslovená veta, ktorá sa stala slávnou: „Toto je malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo“. A naozaj, ľudstvo dosiahlo historický medzník. Ale dnes, na Nanebovzatie Panny Márie, slávime nekonečne väčší dosiahnutý cieľ. Mária vkročila svojimi nohami do nebeského raja.”

(Anjel Pána, 15. 8. 2020)

 

“Málo nám osoží ísť na Mesiac, ak nežijeme ako bratia na Zemi. Ale to, že jedna z nás prebýva v nebi s telom, nám dáva nádej: chápeme, že sme vzácni, predurčení vstať z mŕtvych. Boh nenechá zmiznúť naše telo v ničote.”

(Anjel Pána, 15. 8. 2020)

 

“S Bohom nič nebude stratené! V Márii je cieľ dosiahnutý a my máme pred očami dôvod, prečo kráčame: nie získavať veci tu dole, ktoré zanikajú, ale získať domov tam hore, ktorý je navždy.”

(Anjel Pána, 15. 8. 2020)

 

“Panna Mária je hviezda, ktorá nás orientuje. Ona nás predišla. Ona, ako učí Koncil, „svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy“.

(Anjel Pána, 15. 8. 2020)

 

“Koľkokrát sa my naopak nechávame prevyšovať ťažkosťami a pohlcovať strachmi! Mária však nie, pretože dáva vo svojom živote prvoradú veľkosť Bohu.”

(Anjel Pána, 15. 8. 2020)

 

“Ak zabúdame na dobrodenia, srdce zakrpatieva. Ale ak ako Mária pamätáme na veľké veci, ktoré Pán koná, ak ho aspoň raz denne velebíme, potom robíme veľký krok.”

(Anjel Pána, 15. 8. 2020)

 

„Máriiným dôvodom k jasaniu je Boh. Možno sme už aj my jasali kvôli Pánovi: zvykneme jasať kvôli dosiahnutému výsledku, kvôli dobrej správe; no dnes nás Mária učí jasať v Bohu. Prečo? Lebo on, Boh, robí „veľké veci“

(Anjel Pána, 15. 8. 2019)

 

„Mária nám ukazuje, že ak chceme, aby bol náš život šťastný, na prvom mieste musí byť Boh, pretože iba on je veľký. Koľkokrát však naopak žijeme tak, že sa ženieme za vecami, čo málo zavážia: predsudky, nevraživosť, rivalita, závisť, klamné predstavy, materiálny prepych... Koľko malicherností je v živote! To vieme. Mária dnes pozýva zdvihnúť zrak k „veľkým veciam“, ktoré Pán urobil práve v nej.“

(Anjel Pána, 15. 8. 2019)

 

„Ako každá matka, aj Mária chce svojim deťom len to najlepšie a hovorí nám: „Ste vzácni v Božích očiach; neboli ste stvorení pre malé uspokojenia sveta, ale pre veľké radosti neba“.

(Anjel Pána, 15. 8. 2019)

 

„Nechajme sa vziať za ruku Pannou Máriou. Zakaždým, keď vezmeme do rúk ruženec a modlíme sa k nej, robíme krok napred k veľkému cieľu života.“

(Anjel Pána, 15. 8. 2019)

 

„Svätá Panna Mária, Brána nebeská, nech nám pomáha hľadieť každý deň s dôverou a radosťou tam, kde je náš pravý domov, kde je ona, ktorá nás ako matka očakáva.“

(Anjel Pána, 15. 8. 2019)

 

„Požehnám veľký počet ružencov, určených pre sýrskych bratov a sestry ... a potom budú rozdelené katolíckym komunitám v Sýrii ako znak mojej blízkosti, osobitne pre rodiny, ktoré niekoho stratili príčinou vojny. Modlitba konaná s vierou je mocná! Naďalej sa modlime ruženec za pokoj na Blízkom východe a na celom svete.“

(Anjel Pána, 15. 8. 2019)

 

„Tým najpravdivejším dôvodom veľkosti Márie a jej blaženostije viera. Alžbeta ju zdraví týmito slovami: «Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán»(Lk 1,45). Viera je srdcom celých Máriiných dejín, ona je veriaca, tá veľká veriaca.“

(Anjel Pána, 15. 8. 2015)

 „Veľké veci“, ktoré v Panne Márii vykonal Všemohúci, sa nás hlboko dotýkajú, hovoria nám o našej ceste životom, pripomínajú nám cieľ, ktorý nás čaká: dom Otca. Náš život videný vo svetle Márie vzatej do Neba, nie je bezcieľnym blúdením, ale je púťou, ktorá - aj keď so všetkými svojimi neistotami a utrpením - má istý cieľ: dom nášho Otca, ktorý nás s láskou očakáva. Je pekné myslieť na to: že máme Otca, ktorý nás s láskou očakáva a že aj naša Matka Mária je tam hore a čaká na nás s láskou.“

(Anjel Pána, 15. 8. 2015)

 

„Boh dal zažiariť «pre svoj ľud na jeho pozemskej púti znamenie potechy a pevnej nádeje» To znamenie má tvár, to znamenie má meno: žiarivú tvár Matky Pána a blahoslavené meno Márie, plnej milosti, lebo uverila Pánovmu slovu.“

(Anjel Pána, 15. 8. 2015)

 

„Dnes sa k Panne Márii všetci spoločne modlime, aby, zatiaľ čo sa odvíja naša cesta na tejto zemi, obrátila k nám svoje milosrdné oči, rozjasňovala nám cestu, ukazovala nám cieľ a aby nám po tomto vyhnanstve ukázala Ježiša, požehnaný plod jej života. A povedzme spoločne: Ó milostivá, ó pobožná, ó presladká Panna Mária!“

(Anjel Pána, 15. 8. 2015)