Na hore premenenia

 

Na hore Tábor sa Ježiš premenil, aby apoštolom pootvoril dvierka do skutočnej reality, odkryl im trošku viac, kým v skutočnosti je. No na tejto hore sa neuskutočnila iba premena Ježiša, ale aj premena Petra, Jakuba a Jána. Ako?

Niekto raz vtipne poznamenal: "Viete, prečo si Ježiš vybral na horu Tábor práve týchto troch: Petra, Jakuba a Jána? Pretože boli najhorší zo všetkých apoštolov. Petra nazval Satanom, keďže ho chcel odviesť od správnej cesty a vedel, že onedlho ho zaprie. No a Jakub a Ján prosili cez svoju matku celkom "nezištne" o tie najlepšie miesta v jeho budúcom kráľovstve - hneď po jeho pravici a ľavici! A tak títo apoštoli potrebovali ešte veľa poučení, cvičení, očisťovania, potrebovali jednoducho premenu, aby dokázali neskôr to, k čomu ich Ježiš vybral - k ohlasovaniu radostnej zvesti a položeniu života za vieru v Neho. V skutočnosti všetko Ježiš urobil hlavne pre to, aby pomohol týmto trom najhorším apoštolom premeniť sa a nadobudnúť vnútornú krásu, po ktorej by mali začať túžiť, keď v nej uvidia Ježiša." Samozrejme - toto povedal ten človek s troškou humoru. No stále je v tom veľký kus pravdy.

Často si o sebe, Ježišu, myslím, aký som ja svätý a dobrý učeník a predsa len ty vieš, čo ma ešte čaká, ako často budem utekať pred zodpovednosťou, pred bolesťou a utrpením, ako utekal Peter, keď ťa videl trpieť a bál sa toho. Ježišu, len ty vieš, ako silno ešte vo mne drieme túžba po nepravom prvenstve - byť prvým cez uplatňovanie moci, cez manipulovanie druhými, cez trestanie a odmeňovanie... Len ty, Ježišu, vieš, koľko premien mám ešte vo svojom živote absolvovať. Často ma vedieš so sebou na horu modlitby, aby si mi v pravom svetle ukázal túžbu po pravej kráse a po pravom prvenstve - po prvenstve služby všetkým, ako to vidím v tebe. A aby som vedel, že nič nie je natoľko hodnotné, aby odviedlo moju pozornosť od tvojej lásky a večného života po tvojom boku, aby som sa v mene tvojej lásky dokázal zbaviť akéhokoľvek strachu z utrpenia, bolesti či smrti a tak raz prišiel     do slávy, ktorú mi kúsok po kúsku ukazuješ na horách premenenia môjho života.

Áno, som ochotný, Ježišu, nechať sa premieňať túžbou po tvojej kráse, sile, svätosti - premieňať sa viac a viac v teba - v Lásku.