Na počiatku...

Začiatky bývajú vždy fascinujúcim obdobím. Je v nich veľa nového a nepoznáme koniec. Dnešné evanjelium hovorí, že Ježiš bol na počiatku u Boha - zároveň hovorí, že on je počiatkom všetkých, ktorí sú pokrstení v jeho mene. Dal nám "moc stať sa Božími deťmi" (Jn 1, 12).

Aké nádherné čítanie sme dostali na dôkladné zamyslenie sa hneď na začiatku nového roka! A hoci sme sa prehupli do roku 2015, môže nás pokúšať zotrvať v tom starom - zvlášť pri spomínaní na neúspechy či zlyhania v predchádzajúcom roku, alebo na premárnené možnosti viac niekoho milovať či dať si život do lepšieho poriadku. Toto všetko vedie však iba k tomu, že na nadchádzajúci rok budeme hľadieť s pocitom malomyseľnosti.

Nerobme to! Boh vie, kde sme minulý rok padli. A už nám odpustil. Možno budeme potrebovať vyznať nejaké veci vo sviatosti zmierenia, no oveľa dôležitejšie je, aby sme sa pridŕžali milosti, ktorá nám je aj v nastávajúcom novom roku k dispozícii - milosti nového začiatku -, a do budúcnosti vykročili vo viere a s dôverou. Jedine diabol nás chce udržať fixovaných na naše neúspechy. Boh však hovorí "Nie. Už je to za vami. Všetko to jednoducho prineste k môjmu krížu, aby som vás mohol upokojiť a uzdraviť."

Začal nový rok a my nikdy nezabudnime, že náš Boh nás hlboko a vrúcne miluje. Ani jedno zo svojich detí nechce vynechať zo svojej milosti a veľkorysého požehnania, ktoré plánuje na nastávajúci rok. Choďme teda a súhlasme   so všetkým, čo bude chcieť v nás vykonať. Dovoľme mu, aby nás premenil na mocných svedkov víťazného života v dôvere, že Ježiš zvíťazil pre nás. Je to nový začiatok a to je ten najvzrušujúcejší okamih!

Ježišu, odovzdávam ti dnes svoje srdce aj svoj život na celý nadchádzajúci rok. Kiežby si vo mne našiel otvorené srdce, ktoré ťa bude poslúchať po celý rok.   Príď, Pane, a naplň ma svojou láskou, aby som ťa mohol prinášať celému svetu.