Na Velehrade sa stretnú ľudia dobrej vôle, aby oslávili sv. Cyrila a Metoda

V dňoch 4. - 5. júla 2013 sa na Velehrade opäť stretnú ľudia dobrej vôle, aby pri niektorej z množstva ponúknutých akcií oslávili sviatok sv. Cyrila a Metoda, vrchol tohtoročných osláv 1 150. výročia príchodu slovanských vierozvestcov na Veľkú Moravu. V programe sú prednášky, kurzy, workshopy i pravidelné akcie, ktoré sa už konali v minulých rokoch - ručné prepisovanie Biblie, program hier a súťaž Velehrad deťom. Vrcholom štvrtkového programu bude koncert "Večer ľudí dobrej vôle". Hlavným dňom osláv sa stane piatok 5. júla, kedy bude o 10:30 h slávená svätá omša na nádvorí pred bazilikou za účasti biskupov Čiech, Moravy a Slezska, ktorej hlavným celebrantom bude pápežský legát kardinál Josip Bozanić, záhrebský arcibiskup. Slávnostnú bohoslužbu v priamom prenose odvysiela Česká televízia a Český rozhlas Praha.

Dni dobrej vôle sú v Českej republike najväčšími oslavami spojenými so štátnym sviatkom. Ich cieľom je postaviť most medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle, priblížiť korene jej kultúry a poukázať na duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda, kresťanskej viery, tradícií a základov, z ktorých vznikla ČR. Bližšie informácie o nich je možné nájsť na stránke www.velehrad.eu.