Na Velehrade sa zídu koncom tohto týždňa trvalí diakoni z celého sveta

Medzinárodná konferencia o trvalom diakonstve, na ktorej sa zúčastní 130 prihlásených z viacerých krajinách celého sveta, sa v dňoch 13. - 16. júna 2013 uskutoční na Velehrade. Stretnutie, ktoré svojím slovom otvorí olomoucký arcibiskup Jan Graubner, privíta tiež hostí z nekatolíckych cirkví.

"Za miesto konania konferencie bol zvolený Velehrad, ktorý si tento rok pripomína 1 150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda. Vplyvom ich pôsobenia je toto miesto samé o sebe duchovným programom - slovanskí vierozvestcovia totiž začali procesy, ktoré sa dnes označujú slovami inkulturácia, misia a ekumenizmus. Práve týmto témam sa na Velehrade chceme venovať, pochopiteľne pod zorným uhlom diakonstva," vysvetľuje prof. Klaus Kießling, predseda Medzinárodného diakonského centra, ktoré je organizátorom konferencie. Celý program uzavrie svätá omša.