Národná Svätyňa Sedembolestnej privítala historicky prvú púť za kňazov

V sobotu 25. októbra sa v Národnej Svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne uskutočnila historicky prvá Púť za kňazov. Jej iniciátorom bolo spoločenstvo Modlitby za kňazov, ktoré pôsobí pri bazilike. Púti predchádzala štyridsaťdňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov, ktorá sa začala v deň sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Vrcholom bola práve púť, na ktorú do Šaštína putovalo asi päť stoviek veriacich z viacerých slovenských diecéz.

Po úvodnom slove správcu Národnej svätyne don Jána Čverčka z komunity saleziánov, predstavil vedúci spoločenstva Modlitby za kňazov Samuel Brečka hlavný cieľ púte – navrátenie úcty ku kňazskému povolaniu. Po pobožnosti krížovej cesty za kňazov nasledovala úvodná prednáška v podaní Mária Tomášika, vedúceho Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Súčasťou programu púte bola aj modlitba posvätného ruženca a litánie k sv. Jánovi Maria Vianneyovi. Pútnikom, ktorí do Šaštína pricestovali z Bardejova, Košíc, Zvolena, Tvrdošína, Považskej Bystrice, Myjavy i Malaciek, sa prihovoril osobným svedectvom aj kňaz Ondrej Chrvala. Lámačské chvály s Braňom Letkom i MZK band s Tomášom Kudolánim dali priestor na zjednotene sa pútnikov v modlitbách chvál.

Vrcholom Púte za kňazov bola svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii vychádzal z otázky, ktorú Ježiš trikrát položil Petrovi: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ Jeho neutíchajúca láska k človeku si želá byť opätovaná a želá si rovnakú odpoveď od človeka, akú dáva sama. Túto otázku kladie nebeský Otec denne kňazom i nám všetkým. Samotná otázka je prejavom jeho nekonečnej lásky. Otec arcibiskup na záver poďakoval všetkým ľuďom modliacim sa za kňazov: „Lebo len tak môžeme mať kňazov horlivo vraviacich Bohu svoje áno.“

Počas celej púte mali jej účastníci možnosť pokloniť sa relikvii sv. Jána Maria Vianneya, pozrieť si výstavu fotografií s kňazskou tematikou Svietiene fotografa a dokumentaristu Petra Sedláka z Prešova i výstavu prác detí z farností Šaštín, Štefanov a Moravský Sv. Ján na tému Môj kňaz. Púť za kňazov sprevádzalo logo vytvorené špeciálne na tento účel. Je na ňom vyobrazené biele pálium v červenom kruhu v podobe ukrižovaného Krista Veľkňaza a zároveň Pastiera, ktorý zatúlanú ovečku „vezme s radosťou na plecia“ (Lk 15,5), ale ktorý sa necháva za svoje ovečky ukrižovať.

Spoločenstvo Modlitby za kňazov má túžbu po prvej púti vytvoriť tradíciu zjednocovania sa v úmysle modlitieb – budúcoročná sa uskutoční v priebehu 40- dňového Pôstu za kňazov 26. septembra opäť v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.